Mesaje predicate în iunie 2009

Frumuseţea Împăratului

De Mihai Czentye, duminică, 28 iunie 2009

Unor oameni neevlavioşi, a căror principală trăsătură în închinare este ipocrizia, Dumnezeu le propune o listă de binecuvântări care însoţesc chemarea la pocăinţă şi la ascultare de cerinţele Sale drepte. Oare de ce procedează El aşa? Pentru că în caracterul Său Dumnezeu este frumos! Poate pare nelalocul ei o astfel de afirmaţie, dar nu este aşa pentru cel care a avut ocazia să stea în prezenţa focului Său mistuitor şi a primit harul de a vedea splendoarea îndelungii Sale răbdări, a sfinţeniei Sale şi a bunătăţii Sale.

Ascultă cu inima acest mesaj şi vei înţelege frumuseţea Împăratului Iesus Cristos, chiar dacă pentru aceasta, vei fi pârjolit întâi de lucrarea Duhului lui Cristos, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Concluzia la care vei ajunge este că Împăratul este nespus de frumos şi vrednic de toată iubirea şi supunerea ta! 
Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Misiunea biblică

De Petru Beltechi, duminică, 28 iunie 2009

Faptele Apostolilor

Citesc în rezoluţiile multor organizaţii evanghelice că avem nevoie de o nouă abordare a misiunii, că trebuie făcut “up-grade” al misiunii la secolul 21 şi la noile tehnologii de comunicare. Deci principiile misiunii aplicate de biserica din Antiohia şi de apostolul Pavel şi Barnaba sunt depăşite, nu mai funcţionează?!

Dacă, pe de altă parte, citesc cu atenţie Fapte 14, descopăr că în urma predicării Evangheliei autentice oamenii se întorceau de la idoli la Dumnezeul cel adevărat, că apostolul făcea ucenici şi că în urma rugăciunii şi călăuzirii Duhlui Sfânt rânduia prezbiteri, astfel întemeind biserici locale.

Preocupările organizaţiilor creştine de azi nu seamănă deloc cu Scripturile. Sunt preocupate de terorismul internaţional, SIDA, oprirea persecuţiei creştinilor, drepturile omului, etc. Scopul este nu plantarea de biserici locale, ci o societate mai bună?! Nu vi se pare că suntem la o oră de filozofie, pe vremea conducerii PCR? Nu vi se pare că aceste aşa zise organizaţii creştine răspândesc umanismul nu Evanghelia mântuitoare a Domnului Isus?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Martorii lui Iehova

De Lionel Mischie, duminică, 28 iunie 2009

Făţărnicia mincinoşilor

Înainte de a putea prezenta adevărata Evanghelie unui “martor”, trebuie îndepărtată principala barieră care-l împiedică pe acesta să audă orice argument, oricât de biblic şi de bine prezentat ar fi: credinţa lui că organizaţia din care face parte este aleasă de Dumnezeu ca singura în măsură să interpreteze corect Cuvântul lui Dumnezeu.

Acest studiu urmăreşte în principal patru premize false de la care pleacă martorii lui Iehova şi îţi sugerează câteva întrebări pe care le poţi pune pentru ca, folosind Cuvântul lui Dumnezeu şi puterea Duhului Sfânt, să îndepărtezi această barieră.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Cucerind pentru Cristos

De Mihai Czentye, duminică, 21 iunie 2009

Înainte de a Se înălţa la cer, Domnul Iesus Cristos a lăsat ucenicilor Săi, deci Bisericii, ordinul de a cuceri lumea pentru El. Principiul acesta este important: deşi victoria este deja adjudecată, noi trebuie să o cucerim pentru Cristos, având ca motivaţie supremă gloria Lui. În acest mesaj vei putea învăţa despre elementele care au făcut din biserica primară cea mai de succes biserică din toate timpurile. Biserica noastră există azi, iar tu poţi asculta acest mesaj, doar pentru că ucenicii primului secol au acceptat aceste elemente. Aşadar, ascultă cu rugăciunea şi disponibilitatea de a te supune voii lui Dumnezeu în privinţa cuceririi pentru Cristos!  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Voia mea sau voia Lui?

De Danny Sweat, duminică, 21 iunie 2009

Un tânăr spunea odata că îi este teamă că dacă Îl va primi pe Domnul Isus ca Mântuitor, Dumnezeu îi va distruge viaţa şi nu va mai putea face multe din lucrurile pe care vrea să le facă. Dar oare are nevoie Dumnezeu de permisiunea ta ca să-ţi distrugă viaţa?

Alege voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită, şi El nu numai că nu îţi va distruge viaţa ci o va împlini într-un mod care Îi ca aduce Lui glorie, iar ţie fericirea biblică.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Adventişti (II)

De Lionel Mischie, duminică, 21 iunie 2009

Făţărnicia mincinoşilor

În timp ce este clar că nu poţi fi martor al lui Iehova sau mormon şi să fii în acelaşi timp considerat creştin, în ce priveşte adventiştii de ziua a şaptea părerile sunt împărţite şi mulţi evanghelici îi consideră pe aceştia o denominaţiune creştină, nu o sectă.

Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea.” Poate că vei zice în inima ta: „Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?” Când ceea ce va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.

Acest studiu doreşte să privească la originile, sursa de autoritate, profeţiile false, câteva dintre doctrinele adventiştilor de ziua a şaptea, şi să te ajute să ajungi la propria ta concluzie.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Destinul unei rămăşiţe

De Ioan Dudaş, joi, 18 iunie 2009

Ce se întâmplă cu rămăşiţa lui Dumnezeu de azi? Poate e lipsit de modestie să spun asta, dar noi baptiştii independenţi fundamentalişti facem parte din rămăşiţa lui Dumnezeu în România! Cum suntem noi? Suntem vrednici să fim numiţi seminţia aleasă, preoţia împărătească, naţiunea sfântă, sau poporul dobândit de Domnul pentru Sine? Cred că e potrivit să facem o comparaţie între noi şi rămăşiţa lui Dumnezeu din vechime şi să învăţăm din eşecurile şi victoriile lor.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Ce este Biblia…

De Mihai Czentye, duminică, 14 iunie 2009

Psalmi

Cât de importantă este Biblia pentru mine? Răspunsul la această întrebare va revela calitatea vieţii tale de creştin. Înainte însă de a da răspunsul, dă-mi voie să te atenţionez că teoria pură este insuficientă. Dacă Biblia este importantă pentru tine, atunci răspunsul tău va fi influenţat de experienţa ta în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă teoria pură nu este însoţită de experimentarea ei în viaţa reală, ea nu mai este pură, ci murdărită de păcatul necredinţei şi neascultării.

Dacă Biblia este importantă pentru tine ea va fi plăcerea vieţii tale. Nu plăcerea supremă, ci singura plăcere. Ascultând acest mesaj vei mai învăţa alte patru lucruri pe care Scriptura le poate face pentru tine. Sper ca aceste gânduri să te ajute să dai un răspuns biblic la întrebarea de început!  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Evanghelia vs cultură

De Petru Beltechi, duminică, 14 iunie 2009

Faptele Apostolilor

Există o tot mai mare presiune asupra bisericii locale de a schimba metoda de închinare, evanghelizare şi de misiune. Acest fapt se datorează curentului modernismului care vine puternic din vest. Acest curent respinge adevărul şi autoritatea Scripturilor spunând că adevărul este relativ şi înlocuind doctrinele fundamentale ale credinţei cu tot felul de inovaţii, preferinţe şi sentimente omeneşti.

Toate astea golesc credinţa biblică de conţinut. Promovarea modernismului duce de fapt înapoi la idolatrie. De aceea, acest fel de creştinism modern, nu are puterea să schimbe omul păcătos, ci mai degrabă îi dă o nădejde falsă.

Cum a prezentat Pavel Evanghelia lui Christos? Cum a adaptat-o ca s-o facă mai atractivă ascultătorilor? De ce n-a invitat Pavel vreo formaţie sau vreun cor de la templu păgân din Listra? 
Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Adventiştii (I)

De Lionel Mischie, duminică, 14 iunie 2009

Făţărnicia mincinoşilor

În timp ce este clar că nu poţi fi martor al lui Iehova sau mormon şi să fii în acelaşi timp considerat creştin, în ce priveşte adventiştii de ziua a şaptea părerile sunt împărţite şi mulţi evanghelici îi consideră pe aceştia o denominaţiune creştină, nu o sectă.

Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea.” Poate că vei zice în inima ta: „Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?” Când ceea ce va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.

Acest studiu doreşte să privească la originile, sursa de autoritate, profeţiile false, câteva dintre doctrinele adventiştilor de ziua a şaptea, şi să te ajute să ajungi la propria ta concluzie.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +