Mesaje predicate de Dan Sehested

Atitudini greşite

De Dan Sehested, duminică, 5 septembrie 2010

Raze de speranţă în vremuri întunecate

Atitudinile greşite au ieşit la suprafaţă când Ghedeon şi oamenii lui i-au urmărit pe Madianiţi. Bărbaţii din Efraim au avut o atitudine greşită prin faptul că s-au plâns de ce au fost chemaţi şi ei de către Ghedeon la luptă. Mai târziu, când Ghedeon le-a cerut cetăţilor Sucot şi Penuel să le dea provizii lui şi oamenilor care erau cu el, atitudinea oamenilor din aceste cetăţi a fost greşită, refuzând să le dea provizii ca să nu-i supere pe Madianiţi. Chiar şi Ghedeon a avut atitudini greşite. După ce i-a ucis pe liderii madianiţi, a căzut pradă egocentrismului. A făcut un efod pe care l-a pus în oraşul său natal, şi a încurajat Israelul să se închine înaintea acestui efod. După moartea lui Ghedeon, izraeliții au avut atitudini greşite. Au uitat de Domnul Dumnezeul lor şi nu au arătat bunătate faţă de familia lui Ghedeon.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

7 virtuţi ale lui Petru (IV)

De Dan Sehested, duminică, 29 august 2010

În 2 Petru 1:5-7, apostolul ne spune cum să dezvoltăm un caracter creştin. După mântuire, “creştinul normal” va dori să fie tot mai mult asemenea lui Cristos, trăind o viaţă pe placul Mântuitorului. Lista celor 7 virtuţi poate fi împărţită în mai multe moduri. Primele 5 ne învaţă cum să-L iubim pe Dumnezeu, iar ultimele 2 cum să-i iubim pe fraţi. Primele 2 pot fi considerate temelia caracterului creştin, următoarele 3 tăria caracterului creştin, iar ultimele 2 dovada caracterului creştin. Implementarea acestor virtuţi va avea ca rezultat o cunoaştere rodnică a Domnului Isus Cristos. Cu siguranţă că merită să le studiem.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

7 virtuţi ale lui Petru (III)

De Dan Sehested, duminică, 15 august 2010

În 2 Petru 1:5-7, apostolul ne spune cum să dezvoltăm un caracter creştin. După mântuire, “creştinul normal” va dori să fie tot mai mult asemenea lui Cristos, trăind o viaţă pe placul Mântuitorului. Lista celor 7 virtuţi poate fi împărţită în mai multe moduri. Primele 5 ne învaţă cum să-L iubim pe Dumnezeu, iar ultimele 2 cum să-i iubim pe fraţi. Primele 2 pot fi considerate temelia caracterului creştin, următoarele 3 tăria caracterului creştin, iar ultimele 2 dovada caracterului creştin. Implementarea acestor virtuţi va avea ca rezultat o cunoaştere rodnică a Domnului Isus Cristos. Cu siguranţă că merită să le studiem.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

7 virtuţi ale lui Petru (II)

De Dan Sehested, duminică, 25 iulie 2010

În 2 Petru 1:5-7, apostolul ne spune cum să dezvoltăm un caracter creştin. După mântuire, “creştinul normal” va dori să fie tot mai mult asemenea lui Cristos, trăind o viaţă pe placul Mântuitorului. Lista celor 7 virtuţi poate fi împărţită în mai multe moduri. Primele 5 ne învaţă cum să-L iubim pe Dumnezeu, iar ultimele 2 cum să-i iubim pe fraţi. Primele 2 pot fi considerate temelia caracterului creştin, următoarele 3 tăria caracterului creştin, iar ultimele 2 dovada caracterului creştin. Implementarea acestor virtuţi va avea ca rezultat o cunoaştere rodnică a Domnului Isus Cristos. Cu siguranţă că merită să le studiem.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

7 virtuţi ale lui Petru

De Dan Sehested, duminică, 18 iulie 2010

În 2 Petru 1:5-7, apostolul ne spune cum să dezvoltăm un caracter creştin. După mântuire, “creştinul normal” va dori să fie tot mai mult asemenea lui Cristos, trăind o viaţă pe placul Mântuitorului. Lista celor 7 virtuţi poate fi împărţită în mai multe moduri. Primele 5 ne învaţă cum să-L iubim pe Dumnezeu, iar ultimele 2 cum să-i iubim pe fraţi. Primele 2 pot fi considerate temelia caracterului creştin, următoarele 3 tăria caracterului creştin, iar ultimele 2 dovada caracterului creştin. Implementarea acestor virtuţi va avea ca rezultat o cunoaştere rodnică a Domnului Isus Cristos. Cu siguranţă că merită să le studiem.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Cum vrei să trăieşti?

De Dan Sehested, duminică, 20 iunie 2010

În ultimele zece luni am călătorit mulţi kilometri de-a lungul Americii. Am văzut şi bune şi rele. În 2 Petru capitolul 1, apostolul Petru ne-a dat o listă cu şapte virtuţi care sunt o măsură a creşterii noastre în Cristos. Sunt lucruri care ar trebui să se dezvolte după mântuirea noastră. Am văzut aceste lucruri onorate în America, şi le-am văzut şi ignorate. În seara aceasta, după o scurtă explicaţie a acestor şapte virtuţi, vreau să depun o mărturie cu privire la timpul petrecut în State.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Steagul nostru

De Dan Sehested, joi, 2 iulie 2009

Numele lui Dumnezeu

Iehova este steagul meu (Exod 17:16). Iehova este acolo (Ezechiel 48:35). Mulţi, în zilele noastre, nu mai ţin sus steagul lui Dumnezeu. Filosofia umană, psihologia, lumescul, orice, numai Dumnezeu nu, este înălţat ca filosofie călăuzitoare a multor biserici de azi. Singurul steag acceptabil pentru biserica de azi este Isus Cristos. Numai când Isus este steagul unei biserici putem să-L numim Iehova Şama – Domnul este acolo.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Domnul, Dreptatea noastră!

De Dan Sehested, joi, 11 iunie 2009

Numele lui Dumnezeu

Domnul este neprihănirea noastră. De multe ori oamenii cred că dacă sunt suficient de buni vor ajunge în cer pe baza propriei lor neprihăniri. Ei consideră că nu sunt aşa de răi precum Hitler, şi în consecinţă merită un loc în cer. Totuşi, Biblia Îl descrie pe Dumnezeu ca fiind perfect în neprihănirea Sa. În consecinţă nu poate permite intrarea în cer decât a celor care sunt ca El, perfecţi în neprihănire.

Pentru credincios acest nume este o sursă de mângâiere deoarece, deşi niciunul dintre noi nu este perfect în neprihănire, creştinul născut din nou este socotit neprihănit de Dumnezeu în Isus Cristos.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Sfânt, Sfânt, Sfânt!

De Dan Sehested, joi, 4 iunie 2009

Numele lui Dumnezeu

Iehova-Qadaş. Domnul este sfânt. Este mai mult un titlu decât un nume dar este unul important. Sfinţenia lui Dumnezeu este ancora pentru toate celelalte atribute ale Sale. El este glorios în sfinţenie. Sfinţenia Sa cere ca noi să fin sfinţi. Doar în sfinţenie putem să ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu. Trebuie să trăim vieţi sfinte.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Numele lui Dumnezeu

Iehova-Iire. Se găseşte într-un singur pasaj din Biblie. Geneza 22:1-19 înregistrează cea mai dificilă încercare din viaţa lui Avraam. Nu este prima dată când Dumnzeu îi cere lui Avraam să facă ceva dificil, dar pe departe este cel mai dificil lucru. Prin credinţa care s-a încrezut în Dumnezeu în cel mai dificil moment din viaţa sa, Avraam ne descoperă un alt nume al lui Dumnezeu, Iehova-Iire – Dumnezeul care poartă de grijă.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +