evanghelia

Eşti pregătit
să-L întâlneşti pe Dumnezeu?

Mântuirea omului nu este o joacă de copii. Pentru Dumnezeu sigur nu a fost din moment ce L-a dat pe Fiul Său, Isus Cristos, să moară pentru omenirea pierdută şi osândită în păcat.
Oamenii din orice loc al lumii au nevoie de această salvare pe care numai Dumnezeu le-o poate oferi, numai prin jertfa lui Isus Cristos, numai în urma auzirii Evangheliei, numai prin credinţa din inimă în Cristos ca Mântuitor şi numai prin întoarcerea totală la Dumnezeu prin pocăinţă.

Totuşi, parcă nimeni nu are interes în mântuirea de păcat. Oamenii nu consideră viaţa spirituală o prioritate, deşi este singura care contează cu adevărat. De ce este aşa? Poate pentru că nu au înţeles gravitatea următoarelor trei întrebări sau nu au găsit răspunsuri la ele.

I. Oricând?

Cei mai mulţi oameni care-şi pun întrebări cu privire la sufletul lor nu par preocupaţi de o posibilă problemă legată de timp. Oare poţi fi mântuit de păcate oricând? Răspunsul este nu. Scriptura afirmă cu claritate:

„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi.”
(Isaia 55:5)


Este foarte clar că nu avem tot timpul la dispoziţie. Dar când să căutăm mântuirea? S-ar putea să avem la dispoziţie întreaga viaţă, dar cine garantează lucrul acesta? Cu siguranţă nu Biblia.

Oare am putea căuta mântuirea după această viaţă? Răspunsul biblic este fără echivoc:

„Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata.”
(Evrei 9:27)


Şi atunci ce este de făcut? Oare nu ar fi mai bine să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu care spune:

„Astăzi dacă veţi auzi glasul Lui nu vă împietriţi inimile...” (Evrei 3:.7-8)?


Mai mult, Scriptura însăşi identifică ziua mântuirii pentru orice om care o caută:

„Iată, acum este timpul potrivit; iată, acum este ziua mântuirii.” (2 Corinteni 6:2)


Aşadar, oricând? Nu! Dacă nu asculţi azi de Dumnezeu şi nu-ţi pui încrederea în Isus Cristos ca Mântuitorul tău personal, s-ar putea să nu mai ai nicio şansă de a fi salvat de păcatele tale.

II. Oricum?

Dacă asculţi promotorii diferitelor religii de azi, vei ajunge la concluzia că salvarea de păcate este posibilă oricum. Numai că nu oamenii stabilesc condiţiile mântuirii, ci Dumnezeu care a făcut-o posibilă pentru noi, păcătoşii.

În primul rând trebuie să înţelegem că mântuirea este legată de Persoana lui Cristos. Dumnezeu este Cel care a legat-o astfel. De aceea spune Scriptura:

„Şi în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer niciun alt Nume dat între oameni în care trebuie să fim mântuiţi.” (Fapte 4:12).


Însuşi Domnul Isus Cristos a zis:

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)


În discuţia cu religiosul Nicodim, Isus i-a spus planul lui Dumnezeu pentru mântuirea omului:

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă.” (Ioan 3:16)


Nu numai că mântuirea este legată de Isus Cristos, dar este complet dezlegată de om şi de putinţele sale. Scriptura defineşte mântuirea ca darul lui Dumnezeu, fără participarea omului:

„Căci prin har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu din fapte ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9)


Însăşi ideea că noi am putea face ceva pentru mântuirea noastră este absurdă, la fel ca ideea şansei unui osândit la moarte de a face ceva pentru scăparea sa.

„Pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)


Suntem condamnaţi la moarte,

„căci plata păcatului este moartea...” (Romani 6:23).


Dar tocmai aici intervine Dumnezeu prin Isus Cristos pentru că versetul anterior continuă:

„...dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.”


Aşadar, oricum? Nu! Dacă nu te bazezi numai pe jertfa înlocuitoare a lui Isus Cristos nu ai nicio şansă să fii mântuit. Poate te întrebi totuşi ce să faci cu vinovăţia pentru păcatele tale. Fiecare om care vrea să fie mântuit va trebui să se pocăiască de duşmănia în care a fost faţă de Dumnezeu prin păcatele sale. Scriptura ne spune care este atitudinea şi aşteptarea lui Dumnezeu în această privinţă:

„Dumnezeu deci, trecând cu vederea timpurile de neştiinţă, dar porunceşte acum oamenilor ca toţi, de pretutindeni, să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca pământul locuit... (Fapte 17:30-31)


Aşadar, oricum? Nu! Numai prin Isus Cristos, numai prin credinţă, exclusiv în El, numai prin pocăinţă faţă de Dumnezeu.

III. Oricine?

Dacă raţiunea ar fi Dumnezeu, am gândi că doar anumiţi oameni pot fi mântuiţi. Dar nu aşa gândeşte Dumnezeu,

„...care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei 2:4).


Aşadar, mântuirea de păcate este posibilă şi de dorit pentru oricine. Inima şi mintea umană încearcă să găsească motive să refuze mântuirea, fie pe false motive de nevrednicie, de genul „sunt prea păcătos”, fie pe false încrederi în propriile abilităţi, de genul „sunt religios şi om moral”. Înaintea lui Dumnezeu nu sunt primite astfel de remarci ale minţii întunecate de păcat ale omului.

Primul convertit al lui Isus, chiar în ziua răstignirii Sale, a fost un tâlhar, unul dintr-o categorie a celor mai păcătoşi. Iar înainte de moartea Sa, discutând cu fariseul moral şi religios, Isus i-a spus acestuia că, dacă vrea să vadă Împărăţia lui Dumnezeu, trebuie să fie născut din nou. Nici tâlharul şi nici religiosul nu erau bine în starea lor şi amândoi aveau nevoie de schimbarea pe care numai Dumnezeu o putea produce în ei.

Aşadar, oricine? Da! Nu se poate da decât acest răspuns. Dar există condiţia de a-I îngădui lui Dumnezeu să producă acea naştere din nou fără de care, nu este posibilă salvarea de păcate. Este vorba de o naştere de sus, din Dumnezeu, deci nu este opera omului, sau a faptelor lui bune, sau a moralităţii sale, sau a religiei sale. Sfânta Scriptură ne spune cum putem ajunge născuţi din Dumnezeu:

„Dar tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să fie copiii ai lui Dumnezeu; celor care cred în Numele Lui, care au fost născuţi nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:12-13)


Oricine poate fi salvat de păcate dacă înţelege că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu şi o acceptă personal, în viaţa lui, asemenea apostolului:

„Vrednic de încredere este cuvântul şi demn de
toată primirea, că Cristos Isus a venit în lume să-i mântuiască pe păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.” (1 Timotei 1:15).


Deci, şi tu, cititorul acestei broşuri poţi fi salvat de păcate. Nu-i aşa că aceaste este o veste bună? Biblia spune că

„oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Romani 10:13).


Ai vrea să faci acest lucru? Au ai vrea să fii născut din Dumnezeu şi iertat prin sângele lui Isus Cristos? Dacă da, cere-I lui Dumnezeu să te facă copilul Său, prin sângele Domnului Isus Cristos. Dacă nu, pregăteşte-te să-L întâlneşti pe Dumnezeu imediat ce vei închide ochii acestei vieţi.