Mesaje etichetate ca Joi

Contrastele Crăciunului

De Petru Beltechi, joi, 25 decembrie 2014


  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Abecedarul rugăciunii

De Petru Beltechi, joi, 22 iulie 2010

Isus şi rugăciunea

În noaptea dinaintea crucificării Cristos era cu ucenicii în camera de sus. Acolo El le-a dat instrucţiuni cruciale cu privire la rugăciune. Putem spune că aceste instrucţiuni formează abecedarul rugăciunii.

Şi ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face. (Ioan 14:13, 14)

După cum vedem, nu există nimic în această rugăciune care să nu fie cuprins cu privire la viaţa noastră. Nu poţi extinde mai mult această promisiune, această promisiune este tipică lui Dumnezeu: este mare, generoasă, dincolo de tot ce poate omul să cuprindă.

Dumnezeu ne îmboldeşte prin această promisiune să ne rugăm. Tragic este că totuşi noi nu ne rugăm. Dacă nu ne rugăm atunci nici nu ar trebui să ne plângem. Dacă această promisiune este atât de importantă şi atât de generoasă, atunci rugăciunea ar trebui să ocupe un loc central în viaţa noastră. Cristos, prin exemplu Său personal, le-a arătat ucenicilor Săi cât de important este să te rogi. Rugăciunea joacă un rol tot mai mic în viaţa bisericii, dar activităţile cum ar fi recreerea şi distracţia ocupă tot mai mult timp…  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Isus şi rugăciunea

Unul din motivele pentru care Cristos a spus această pildă a fost să ne arate cine este îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu:

Şi a zis şi parabola aceasta unora care se încredeau în ei înşişi că sunt drepţi şi îi dispreţuiau pe ceilalţi.(Luca 18:9)

De asemenea rugăciunea este foarte importantă în pildă şi ne dă învăţătură cu privire la pocăinţa în rugăciune, pilda ne arată de asemenea ce este o rugăciune acceptată înaintea lui Dumnezeu şi ce nu acceptată Dumnezeu.

Subiecţii pildei sunt doi oameni diferiţi, unul este vameş şi celălalt fariseu, după rugăciunile lor ei se situează la poli opuşi. Vameşul care s-a pocăit sincer înaintea lui Dumnezeu a primit răspuns la rugăciune, fariseul nu s-a pocăit deci nu a primit răspuns la rugăciune. Vameşul ne învaţă cum să ne rugăm, fariseul cum să nu ne rugăm.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Eliberat pentru a fi rob

De Ioan Dudaş, joi, 8 iulie 2010


  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Isus şi rugăciunea

Unul din motivele pentru care Cristos a spus această pildă a fost să ne arate cine este îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu:

Şi a zis şi parabola aceasta unora care se încredeau în ei înşişi că sunt drepţi şi îi dispreţuiau pe ceilalţi.(Luca 18:9)

De asemenea rugăciunea este foarte importantă în pildă şi ne dă învăţătură cu privire la pocăinţa în rugăciune, pilda ne arată de asemenea ce este o rugăciune acceptată înaintea lui Dumnezeu şi ce nu acceptată Dumnezeu.

Subiecţii pildei sunt doi oameni diferiţi, unul este vameş şi celălalt fariseu, după rugăciunile lor ei se situează la poli opuşi. Vameşul care s-a pocăit sincer înaintea lui Dumnezeu a primit răspuns la rugăciune, fariseul nu s-a pocăit deci nu a primit răspuns la rugăciune. Vameşul ne învaţă cum să ne rugăm, fariseul cum să nu ne rugăm.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Isus şi rugăciunea

Rugăciunea nu este o opţiune ci este o poruncă, o datorie şi textul nostru de astăzi din Luca 18:1 confirmă acest fapt prin imperativul verbului trebuie. Sunt mulţi „trebuie” în viaţa credinciosului, dar rugăciunea trebuie să fie o prioritate în viaţa lui. Când am cercetat viaţa de rugăciune a lui Cristos am văzut că El se ruga dimineaţa devreme şi am învăţat că acest timp este cel mai potrivit, dar orice timp din zi am folosi este benefic. În fiecare zi avem multe datorii de împlinit, dar este cel mai bine să începem cu prima datorie, aceea de a ne ruga, pentru ca să fim ajutaţi să le împlinim pe celelalte.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Isus şi rugăciunea

Cristos a folosit două pilde ca să îi încurajeze pe ucenici să stăruie în rugăciune. Aceste pilde sunt în Luca 11 şi 18. O problemă legată de rugăciune este că noi renunţăm uşor la ea. Începem bine, chiar ne rugăm constant şi deodată renunţăm. Aceste două pilde se ocupă exact de faptul că noi renunţăm uşor la viaţa de rugăciune.

Diferenţa dintre cele două pilde este că în Luca 11 Cristos îi învaţă pe ucenici că trebuie să stăruie în rugăciune pentru alţii, iar în Luca 18 Cristos se referă la nevoia de stăruinţă în rugăciune pentru propriile lor nevoi.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Isus şi rugăciunea

Cristos a folosit două pilde ca să îi încurajeze pe ucenici să stăruie în rugăciune. Aceste pilde sunt în Luca 11 şi 18. O problemă legată de rugăciune este că noi renunţăm uşor la ea. Începem bine, chiar ne rugăm constant şi deodată renunţăm. Aceste două pilde se ocupă exact de faptul că noi renunţăm uşor la viaţa de rugăciune.

Diferenţa dintre cele două pilde este că în Luca 11 Cristos îi învaţă pe ucenici că trebuie să stăruie în rugăciune pentru alţii, iar în Luca 18 Cristos se referă la nevoia de stăruinţă în rugăciune pentru propriile lor nevoi.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Isus şi rugăciunea

Tema de astăzi este iertarea şi rugăciunea. Dacă noi nu avem o atitudine de iertare, viaţa noastră de rugăciune nu va conta. Fără iertare, nu vom experimenta rugăciuni ascultate, iar un duh neiertător va afecta viaţa noastră spirituală. Nu putem creşte spiritual fără o viaţă de rugăciune eficientă. Dumnezeu nu este interesat să ne asculte rugăciunile dacă avem un duh neiertător.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Isus şi rugăciunea

Cristos se întoarcea în Ierusalim în ziua în care face minunea cu uscarea smochinului, despre care vom vorbi, şi curăţirea Templului (Marcu 11:15-17). În acea zi, pe când se îndrepta spre Ierusalim, textul din Marcu 11:12 ne spune că Isus a flămânzit. Asta ne duce la concluzia că nu mâncase nimic în acea dimineaţă şi, când a văzut smochinul, s-a dus să caute fructe în el ca să-şi potolească foamea.

Dar smochinul nu avea fructe deşi de la distanţă arăta ca şi cum ar avea. Fiind plin de frunze era de aşteptat să fie şi fructe în el.

Sublinierea lui Marcu, că nu era vremea roadelor încă, este importantă. Acest smochin precoce este o bună ilustraţie ipocriziei. Ipocritul dă aparenţa că este ceva, când de fapt nu este. Mulţi spun că sunt creştini când de fapt nu sunt decât fruziş. Ei par că sunt, dar de fapt nu sunt, atunci când începi să-i cunoşti.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +