Mesaje predicate în ianuarie 2011

Respingerea Domnului Isus

De Petru Beltechi, duminică, 30 ianuarie 2011

Respingerea lui Cristos şi a învăţăturii Sale se datorează împotrivirii omului căzut şi a firii sale pământeşti, care nu vrea să accepte că nimic bun nu locuieşte în el. El crede că mai există ceva bun în natura sa decăzută şi nu vrea să accepte adevărul Scripturilor. Până omul nu acceptă acest adevăr fundamental nu poate fi mântuit. Doamne, deschide-ne ochii minţii şi inimile să vedem lumina Ta!  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Continuând cu Cristos

De Lionel Mischie, duminică, 30 ianuarie 2011

O cale mai bună – Evrei

Principalul scop al cărţii Evrei este să ne vindece de teamă. Este acea teamă care vine din faptul că ne luăm privirea de la Domnul Isus. Care sunt lucrurile din viaţa noastră care ne distrag atenţia? Haideţi să le dăm la o parte şi să ne continuăm umblarea cu Isus.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Rugăciune pentru Filipeni

De Lionel Mischie, miercuri, 26 ianuarie 2011

Cartea Filipeni – Oda bucuriei

În primele 11 versete ale cărţii, Pavel le spune Filipenilor trei lucruri: vă port în gândurile mele (3-6), vă port în inima mea (7,8) şi vă port în rugăciunile mele (9-11). Astăzi vom vedea patru lucruri pentru care se roagă Pavel.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Botezarea Domnului Isus

De Petru Beltechi, duminică, 23 ianuarie 2011

Există în Noul Testament trei botezuri. Toate sunt diferite prin semnificaţie, dar modul de administrare este acelaşi, prin scufundare sau imersiune. Din această cauză se crede că toate au aceiaşi semnificaţie, ceea ce este absolut greşit.

Primul este botezul pocăinţei, al doilea botezul lui Isus Cristos ambele administrate de Ioan Botezătorul de care ne vom ocupa astăzi. Al treilea este botezul credinciosului pe care îl practică biserica locală în prezent.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Mijloacele folosite de Satan

De Lionel Mischie, duminică, 23 ianuarie 2011

Învăţătura despre îngeri şi Satan

În orice bătălie, pe un cămp de luptă fizic sau spiritual, cel ce vrea să câştige trebuie să ia în considerare, în egală măsură, patru elemente: propriile slăbiciuni, propriile puncte tari, slăbiciunile adversarului şi punctele tari ale adversarului.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Mulţumiri pentru Filipeni

De Lionel Mischie, miercuri, 19 ianuarie 2011

Cartea Filipeni – Oda bucuriei

Amintirile plăcute sunt o binecuvântare în vremuri dificile. Sir James Matthew Barrie, un dramaturg scoţian care este cunoscut mai ales pentru faptul că a creat personajul Peter Pan, a afirmat odată:

Dumnezeu ne-a dat memorie ca să avem trandafiri în Decembrie.

Dumnezeu ne-a dat memorie ca să avem bucurie în încercări. Iar cele mai voloroase amintiri sunt acelea ale părtăşiei în răspândirea Evangheliei Domnului Isus.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Amărăciunea lepădării

De Vlad Fodor, duminică, 16 ianuarie 2011


  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

La început era Cuvântul

De Petru Beltechi, duminică, 16 ianuarie 2011

Isus este exegeza lui Dumnezeu sau Isus L-a făcut cunoscut pe Tatăl. El care a venit din sânul Tatălui L-a făcut cunoscut. Când noi predicăm sau predăm Scripturile asta trebuie să facem, exegeză pe Cuvânt, adică să Îl facem cunoscut pe Dumnezeu. Când exegeza este înlocuită cu programe muzicale sau culturale, sau cu orice altceva, asta nu-L face pe Dumnezeu mai cunoscut, ci dimpotrivă. Privind la viaţa lui Cristos şi la cuvintele Sale Îl vom cunoaşte pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este aşa cum este Cristos.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Locaţie, limitări, victorie

De Lionel Mischie, duminică, 16 ianuarie 2011

Învăţătura despre îngeri şi Satan

În orice bătălie, pe un cămp de luptă fizic sau spiritual, cel ce vrea să câştige trebuie să ia în considerare, în egală măsură, patru elemente: propriile slăbiciuni, propriile puncte tari, slăbiciunile adversarului şi punctele tari ale adversarului.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Robi ai lui Isus Cristos

De Lionel Mischie, miercuri, 12 ianuarie 2011

Cartea Filipeni – Oda bucuriei

E posibil oare ca nelinilştile noastre, îngrijorările noastre, lipsa de pace să se datoreze faptului că nu suntem cu adevărat robi? Până la urmă nu este treaba robului ce va mânca mâine! Asta e responsabilitatea stăpânului. Ne este treaba robului ce va îmbrăca mâine! Asta este grija stăpânului. Nu este treaba robului unde va locui mâine! Stâpănul se ocupă de asta. Suntem noi robii lui Isus Cristos? Credem noi cuvintele Sale:

Nu vă îngrijoraţi, deci, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. (Matei 6:31,32)

 
Ascultă sau descarcă acest mesaj +