Mesaje predicate în august 2010

7 virtuţi ale lui Petru (IV)

De Dan Sehested, duminică, 29 august 2010

În 2 Petru 1:5-7, apostolul ne spune cum să dezvoltăm un caracter creştin. După mântuire, “creştinul normal” va dori să fie tot mai mult asemenea lui Cristos, trăind o viaţă pe placul Mântuitorului. Lista celor 7 virtuţi poate fi împărţită în mai multe moduri. Primele 5 ne învaţă cum să-L iubim pe Dumnezeu, iar ultimele 2 cum să-i iubim pe fraţi. Primele 2 pot fi considerate temelia caracterului creştin, următoarele 3 tăria caracterului creştin, iar ultimele 2 dovada caracterului creştin. Implementarea acestor virtuţi va avea ca rezultat o cunoaştere rodnică a Domnului Isus Cristos. Cu siguranţă că merită să le studiem.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Îndemnuri în suferinţă

De Petru Beltechi, duminică, 29 august 2010

1 Petru


  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Bătălia este a Domnului

De Lionel Mischie, duminică, 29 august 2010

Raze de speranţă în vremuri întunecate

Timp de şapte poporul lui Dumnezeu s-a temut de oameni, de madianiţi, şi a experimentat suferinţa. Când a început să se teamă de Dumnezeu, El le-a dat biruinţa asupra vrăjmaşilor lor. Astăzi învăţăm două principii importante: să ne temem de Domnul, nu de oameni, şi temerea de Domnul să ne facă să fugim la El, nu de El.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Credinţa care dărâmă ziduri

De Petru Beltechi, duminică, 22 august 2010

Mari eroi ai credinţei

În Evrei 11 sunt prezentate două evenimente când poporul a umblat prin credinţă fără să cârtească. Ambele evenimente subliniază credinţa lor. Fără credinţă nu ar fi putut ieşi din Egipt şi nici nu ar fi putut intra în Canaan. Cele două evenimente sunt la o depărtare de 40 de ani. Credinţa este esenţială şi când pleci şi când intri. Ea este esenţială în toate zilele noastre, indiferent că eşti tânăr sau bătrân. Este adevărat că israeliţii, după ce au ieşit din Egipt şi după ce au intrat în Canaan, nu au trăit prin credinţă dar vă rog să nu uitaţi că asta i-a costat.

Ce crezi că poate spune Domnul despre umblarea ta prin această lume? Ai primi tu aceiaşi mărturie ca şi înaintaşii tăi din acest capitol al credinţei?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Eşti în voia lui Dumnezeu?

De Petru Beltechi, duminică, 22 august 2010

1 Petru

Unul din cele mai arzătoare subiecte pentru credinciosul zilelor noastre este voia lui Dumnezeu. Oriunde citeşti în Scripturi vei găsi oameni în conflict cu voia lui Dumnezeu, şi o minoritate dorind să rămână în voia lui Dumnezeu. Noi suntem în voia lui Dumnezeu atunci când ne naştem de sus. În noua relaţie în care am ajuns noi suntem în voia Sa, pentru că Dumnezeu ne-a pus, dar cum să rămân în voia lui D-zeu? La această întrebare răspunde apostolul Petru în paragraful din 1 Petru 4.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Cel ce a scos lâna

De Lionel Mischie, duminică, 22 august 2010

Raze de speranţă în vremuri întunecate

Ghedeon a fost omul care a ştiut exact care era voia lui Dumnzeu pentru el, pentru că Dumnezeu i-a descoperit-o, dar cu toate acestea a avut nevoie de mai multe semne pentru a o împlini. Atunci când ştim voia lui Dumnezeu pentru viaţa noastră, şi sunt multe lucruri în care voia Sa este clară, nu ar trebui să mai aşteptăm, să negociem cu Dumnezeu, să-I punem condiţii.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

7 virtuţi ale lui Petru (III)

De Dan Sehested, duminică, 15 august 2010

În 2 Petru 1:5-7, apostolul ne spune cum să dezvoltăm un caracter creştin. După mântuire, “creştinul normal” va dori să fie tot mai mult asemenea lui Cristos, trăind o viaţă pe placul Mântuitorului. Lista celor 7 virtuţi poate fi împărţită în mai multe moduri. Primele 5 ne învaţă cum să-L iubim pe Dumnezeu, iar ultimele 2 cum să-i iubim pe fraţi. Primele 2 pot fi considerate temelia caracterului creştin, următoarele 3 tăria caracterului creştin, iar ultimele 2 dovada caracterului creştin. Implementarea acestor virtuţi va avea ca rezultat o cunoaştere rodnică a Domnului Isus Cristos. Cu siguranţă că merită să le studiem.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Biruinţa lui Cristos

De Petru Beltechi, duminică, 15 august 2010

1 Petru

Există la sfârşitul capitolului trei din epistola lui Petru o recapitulare a scopului lucrării lui Christos pe acest pământ. Tot ce a făcut a dus la victoria Sa împotriva lui Satan.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

O femeie puternică

De Lionel Mischie, duminică, 15 august 2010

Raze de speranţă în vremuri întunecate

Prea mulţi creştini de azi se bazează pe “carele” şi caii lor, pentru a nu experimenta nimic altceva decât înfrângerea. Numai Domnul poate aduce victoria. Debora, Barac şi Iael au fost instrumentele pe care Dumnezeu le-a folosit pentru a-şi izbăvi poporul.

Unii se bizuiesc pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru. (Psalm 20:7)

  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Credinţa care trece marea

De Petru Beltechi, duminică, 8 august 2010

Mari eroi ai credinţei

Până aici, în acest capitol am văzut pe lista celor care au obţinut o bună mărturie mulţi credincioşi evrei luaţi individual, dar în acest verset la care vom privi astăzi vom vedea un grup mare, un popor care potrivit comentatorilor număra aproximativ 2 milioane de oameni. Şi aceştia au obţinut o bună mărturie înaintea lui Dumnezeu, pentru că au trecut Marea Roşie prin credinţă.

Separarea apelor Mării Roşii, eliberarea lui Israel din robia egipteană şi distrugerea lui Faraon şi a armatei sale este una din cele mai mari minuni pe care Dumnezeu le-a făcut pentru Israel de-a lungul întregii sale istorii.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +