Mesaje predicate în martie 2009

Ce ştii tu omule?

De Petru Beltechi, duminică, 29 martie 2009

Într-o noapte a venit un om la Isus şi şi-a început pledoaria înaintea Domnului cu binecunoscutele cuvinte: “Rabi, ştim…”

Ce ştie omul religios? Omul crede că dacă înţelege lucrurile materiale le va înţelege în acelaşi mod şi pe cele spirituale. Dar instrumentele şi legile pentru lumea materială nu sunt compatibile cu lumea spirituală. Lumea spirituală nu poate fi pusă sub microscop sau în eprubetă. Ca să cunoşti lumea spirituală a lui Dumnezeu trebuie să te naşti în familia lui Dumnezeu, tot aşa cum lumea materială o cunoaştem prin naşterea biologică.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Cum să pierzi totul

De Petru Beltechi, duminică, 29 martie 2009

Moartea şi învierea Domnului Isus

Am citit undeva că în 1990 s-a găsit mormântul lui Caiafa în Ierusalim, pe când se săpa într-un parc o fântână. Da, era chiar mormântul omului care l-a condamnat pe Isus l-a moarte.

Ştim că un om, după ce moare, potrivit Scripturilor, nu-şi încetează existenţa, ci este fie în prezenţa Domnului, dacă s-a încrezut în Domnul în această viaţă pământească, fie în chinuri, în iad. La ce credeţi că se gândeşte Caiafa de 2000 de ani, de când a plecat de pe pământul acesta, în locul de chin, de foc continuu, de sete, ştiind că va veni momentul în care va trebui să stea, încă o dată, faţă în faţă cu Isus?

Ce mesaj lăsăm noi pentru contemporanii noştri sau pentru generaţiile viitoare în urma vieţii pe care o trăim? Mesajul nostru este fie pentru, fie împotriva lui Isus.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Regele vine, deci lucraţi III

De Lionel Mischie, duminică, 29 martie 2009

Hagai | Zaharia | Maleahi

Cele opt viziuni din Zaharia capitolele 1-7 au avut rolul de a-i încuraja pe cei întorşi din caprivitate să persevereze în lucrarea lor de reconstruire a templului, tema mai largă a acestei secţiuni fiind revenirea Regelui.

Biserica lui Cristos nu este Israelul, şi Dumnezeu îşi va duce la îndeplinirea planul în ce priveşte poporul Său ales. Dar putem descoperi prin acest studiu adevăruri importante pe care să le aplicăm vieţilor noastre, individual şi ca biserică.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Cel mai nedorit lucru preţios

De Mihai Czentye, duminică, 29 martie 2009

Dacă ni s-ar spune că există un secret al succesului şi biruinţei, toţi am deveni dintr-o dată interesaţi de el. Acest element vital chiar există, dar nu e un secret. Orice se naşte, creşte, lucrează şi izbândeşte este însoţit de suferinţă. Suferinţă? O, dar aşa ceva nu ne dorim. Aşa este, dar atunci când refuzăm suferinţa, devalorizăm ceva ce Dumnezeu preţuieşte foarte mult. Suferinţa este tovarăşul nostru de viaţă, fie că este vorba de viaţa de aici, unde suferinţa ne ajută să devenim roditori, fie că este vorba de viaţa de dincolo, unde suferinţa va fi unul din instrumentele de pedepsire pentru necredinţa în Dumnezeu. Trebuie să fim dispuşi să suferim dacă aceasta va fi voia lui Dumnezeu pentru noi şi dacă vom dori să-I aducem cinstea pe care o merită din plin.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Focul mijlocirii

De Petru Beltechi, joi, 26 martie 2009

Rugăciunea

În timp ce am uitat să ne mai rugăm, am început facem… Batem la uşi ca să le spunem oamenilor Evanghelia, le dăm oamenilor un tractat… Dar aţi observat că marea majoritate resping Evanghelia?

M-am tot întrebat ce lipseşte, şi am înţeles că ceea ce ne lipseşte este rugăciunea de mijlocire. Înainte ca noi să ajungem la oameni ar trebui ca Duhul Sfânt să ajungă la cei pierduţi ca să-i cerceteze. Dar acest lucru nu este posibil fără ca cineva să mijlocească pentru ca atunci când ajungem la oameni, ei să spună: “chiar doream să întâlnesc pe cineva care să poată să-mi răspundă la întrebări, chiar doresc să mă încred în Domnul Isus. Spune-mi cum pot fi mântuit?”  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

De la agonie la adorare

De Mihai Czentye, duminică, 22 martie 2009

Psalmi

Fiecare creştin poate trece prin momente de deznădejde, descurajare sau disperare, cauzate fie de propriile păcate, fie de cele înfăptuite împotriva lui. Dumnezeu cunoaşte aceste momente şi este gata să îl ridice pe copilul Său, din agonie la adorare. Este liniştitor să ştim că şi omul după inima lui Dumnezeu a trecut prin astfel de momente şi astfel speranţa noastră în Dumnezeu poate fi întărită. Dumnezeu rămâne credincios indiferent că suntem fie în valea cea mai adâncă a păcatului, fie pe vârful cel mai înalt al izbândei spirituale. Copilului lui Dumnezeu nu ar trebui să se teamă să plângă şi să pătimească din cauza păcatului, pentru a experimenta puterea lui Dumnezeu.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Isus, despre moartea Sa

De Petru Beltechi, duminică, 22 martie 2009

Moartea şi învierea Domnului Isus

Cum şi-a pregătit Isus ucenicii pentru moartea Sa? Oare i-a prevenit cu privire la evenimentele ce urmau să aibă loc? Dacă da, de ce au fost atât de surprinşi când ele chiar s-au întâmplat?

Eşecul lor are de a face cu perspectiva din care l-au privit pe Domnul Isus şi ceea ce El le spunea. Ea a fost una strict umană. Care este perspectiva ta?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Regele vine, deci lucraţi II

De Lionel Mischie, duminică, 22 martie 2009

Hagai | Zaharia | Maleahi

Cele opt viziuni din Zaharia capitolele 1-7 au avut rolul de a-i încuraja pe cei întorşi din caprivitate să persevereze în lucrarea lor de reconstruire a templului, tema mai largă a acestei secţiuni fiind revenirea Regelui.

Biserica lui Cristos nu este Israelul, şi Dumnezeu îşi va duce la îndeplinirea planul în ce priveşte poporul Său ales. Dar putem descoperi prin acest studiu adevăruri importante pe care să le aplicăm vieţilor noastre, individual şi ca biserică.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Inima închinării

De Diane Olson, vineri, 20 martie 2009

Ce iubeşti tu? Cu ce îţi ocupi gândurile şi timpul, pe ce îţi consumi energia? Răspunsul la aceste întrebări determină obiectul închinării tale. Haideţi să vedem o femeie din Noul Testament a cărei viaţă ne descoperă sensul adevăratei închinări.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Dumnezeu este credincios

De Dr. Matt Olson, joi, 19 martie 2009

Cum reacţionăm noi când suntem trădaţi de cei dragi, sau ni se aduc acuzaţii false, sau suferim “pe nedrept”? După treisprezece ani în care să experimentăm toate acestea, am fi plini de amărăciune, sau am putea spune ca Iosif în Geneza 50:19,20:

Nu vă temeţi! Sunt eu, oare, în locul lui Dumnezeu? Iată, voi aţi uneltit asupra mea rele, dar Dumnezeu le-a intors în bine, ca să facă cele ce sunt acum şi să păstreze viaţa unui popor numeros.

Ascultă sau descarcă acest mesaj +