Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Evrei

Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Numeri

Atunci când cârtim fără motiv, în curând vom avea motiv ca să cârtim. Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Evrei

Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Numeri

Atunci când cârtim fără motiv, în curând vom avea motiv ca să cârtim. Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Cu toată inima

De Petru Beltechi, 11 iulie 2021

Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Evrei

Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Numeri

Poporul avea Legea, era dedicat, avea lideri evlavioşi şi era condus de Dumnezeu Însuşi. Sosise momentul plecării din Sinai, şi au făcut lucrul acesta în ordine desăvârşită. Reţeta succsului avea toate ingredientele. Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Adu-ţi aminte!

De Petru Beltechi, 4 iulie 2021

Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Numeri

Fiecare creştin are acelaşi privilegiu de a I se închina lui Dumnezeu şi aceeaşi responsabilitate de a-L sluji. Ascultă sau descarcă acest mesaj +