Agonia lui Iov

—21 martie 2010


de Petru Beltechi

Iov

Intenţiile prietenilor lui Iov au fost curate, dar au eşuat în a-şi atinge scopul. Acest lucru reiese din discursurile lor. De ce au eşuat ei în încercarea de a-l încuraja pe Iov? Motivul principal este perspectiva conform căreia cel neprihănit va prospera, iar atrocităţile căzute peste un om dovedesc păcatul acestuia în ochii lui Dumnezeu. Când l-au văzut pe Iov în suferinţa lui, s-au grăbit să tragă concluzia că asemenea calamităţi care au venit peste Iov sunt dovada unui mare păcat în viaţa lui.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. (Psalm 34:19)

Acest cuvânt ne spune că şi peste cel drept vine de multe ori nenorocirea, şi nu pomeneşte nimic despre păcat. Această perspectivă biblică nu se potrivea cu filozofia religioasă a prietenilor lui Iov, care, din prieteni, au devenit critici nedrepţi. 

Descarcă acest mesaj +

Alte mesaje din aceeaşi serie:
Atrocităţile continuă
Neclintit în nenorociri
Satan acuză
Prioritatea lui Iov

Exprimă-ţi părerea completând următorul formular:

Care este a treia lună din an?