Mesaje predicate în iulie 2012

Sfaturi pentru cei tari (II)

De Lionel Mischie, duminică, 29 iulie 2012

Libertatea creştină

Cuvântul are instrucţiuni sau sfaturi specifice pentru cei tari. Cine sunt cei tari? Sunt cei care au înţeles bine care este natura şi amploarea libertăţii lor în Cristos. Înţelegerea duce la credinţă care la rândul ei duce la un cuget care nu se simte obligat să facă lucruri pe care Dumnezeu nu le-a poruncit, nici nu se simte obligat să nu facă lucruri pe care Dumnezeu nu le-a interzis.

Ce le spune deci Dumnezeu celor tari? O să privim la temelia învăţăturii pentru cei tari, la patru învăţături specifice pentru cei tari şi la piatra din capul unghiului în ce priveşte această învăţătură.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Folosind GPS-ul

De Lionel Mischie, duminică, 29 iulie 2012

Rămânând pe traseu

Pavel îi asigură pe tesaloniceni că Ziua Domnului nu a venit. Întâi trebuie să intervină “Lepădarea de credinţă” şi descoperirea “omului fărădelegii”. Aceasta va veni când “cel ce o opreşte” va fi luat din drum. Domnul va veni şi îl va distruge pe “omul fărădelegii”, iar cei ce vor crede îl el vor pieri şi ei.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Sfaturi pentru cei tari

De Lionel Mischie, duminică, 22 iulie 2012

Libertatea creştină

Cuvântul are instrucţiuni sau sfaturi specifice pentru cei tari. Cine sunt cei tari? Sunt cei care au înţeles bine care este natura şi amploarea libertăţii lor în Cristos. Înţelegerea duce la credinţă care la rândul ei duce la un cuget care nu se simte obligat să facă lucruri pe care Dumnezeu nu le-a poruncit, nici nu se simte obligat să nu facă lucruri pe care Dumnezeu nu le-a interzis.

Ce le spune deci Dumnezeu celor tari? O să privim la temelia învăţăturii pentru cei tari, la patru învăţături specifice pentru cei tari şi la piatra din capul unghiului în ce priveşte această învăţătură.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

În groapa desnădejdii

De Petru Beltechi, duminică, 22 iulie 2012

Plângerile lui Ieremia


  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

RADAR

De Lionel Mischie, duminică, 22 iulie 2012

Rămânând pe traseu

Pavel salută biserica şi apoi îi laudă pe credincioşi pentru faptul că sunt exemple de răbdare în circumstanţe dificile. Apoi afirmă că Dumnezeu îi va judeca pe cei ce îi persecută pe tesaloniceni. De asemenea descrie judecata veşnică ce va veni peste toţi cei ce sunt necredincioşi. În cele din urmă se roagă ca tesalonicenii să trăiască vieţi sfinte pentru ca Isus Cristos să fie glorificat.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Sfaturi pentru cei slabi

De Lionel Mischie, duminică, 15 iulie 2012

Libertatea creştină

Uneori cei slabi pot crea mai multe probleme într-o biserică decât cei tari şi Pavel este conştient ce acest lucru. Aşa că după porunca de început adresată celor tari, majoritatea bisericii din Roma, şi după porunca comună de a se împotrivi unei ispite specifice pentru fiecare, aceea de a dispreţui, respectiv de a judeca, în partea a doua a versetului 3 din Romani 14 Pavel începe să-i instruiască pe cei slabi. Aşadar vom privi la această porţiune şi la versetele 14, 22 şi 23 să descoperim cinci sfaturi pentru cei slabi.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Domnul este speranţa mea

De Petru Beltechi, duminică, 15 iulie 2012

Plângerile lui Ieremia


  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Şoferul din spate

De Lionel Mischie, duminică, 15 iulie 2012

Rămânând pe traseu

Pavel îşi încheie scrisoarea cu o serie de porunci adresate membrilor bisericii din Tesalonic. El le dă îndemnuri tesalonicenilor cu privire la relaţia lor cu liderii din biserică şi cu alţi credincioşi.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Ai învăţat să umbli?

De Petru Beltechi, miercuri, 11 iulie 2012

Familia lui Dumnezeu


  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Porunci comune

De Lionel Mischie, duminică, 8 iulie 2012

Libertatea creştină

Astăzi începem să descoperim în mod specific, ce porunci le dă apostolul Pavel celor slabi şi celor tari. Unele porunci sunt adresate specific celor slabi. Altele sunt adresate specific celor tari. Dar există câteva porunci care sunt comune atât celor slabi cât şi celor tari şi vom vedea două dintre ele.

Fiecare avem nevoie să înţelegem aceste porunci, să reflectăm asupra lor şi să luăm decizia, ca prin puterea Duhului Sfânt să gândim şi să ne comportăm în lumina lor. Atunci vom împlini cele două mandate despre care am vorbit deja: absenţa conformării forţate şi prezenţa unităţii.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +