Mesaje predicate în februarie 2012

Eliberarea (III)

De Lionel Mischie, duminică, 26 februarie 2012

Libertatea creştină

Cine înţelege cu adevărat ce înseamnă adevărata libertate în Cristos, cine înţelege cu adevărat că este robul lui Cristos, va trăi o viaţă mai strictă decât o persoană care pur şi simplu urmează nişte liste de reguli. O astfel de persoană înţelege cu adevărat versetul: „fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt Sfânt” (1 Petru 1:15, 16)  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Mărturia unui cinic

De Petru Beltechi, duminică, 26 februarie 2012

Eclesiastul

Unul din lucrurile care l-au făcut pe Solomon un cinic a fost domnia nelegiuirii şi răutăţii. Sunt atâţia oameni disperaţi care-şi caută dreptatea şi-n final prea puţini o găsesc, pentru că acest pământ este stăpânit de un stăpân nedrept şi rău, Satan. Există în istoria umană destule exemple de oameni care atunci când şi-au realizat ambiţia au transformat-o imediat într-o perversiune diabolică.

Ce poate face un om ca să nu devină un cinic?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Împărăţia se destramă

De Lionel Mischie, duminică, 26 februarie 2012

Glorie şi captivitate

Această lecţie acoperă ultimii ani ai domniei lui Solomon. În aceşti ani loialitatea lui Solomon faţă de Dumnezeu a fost înlocuită de loialitate faţă de nevestele lui străine şi dumnezeii lor. Declinul său spiritual a dus la împărţirea regatului în Israel, împărăţia de nord, şi Iuda, împărăţia de sud.
Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Lecţia grăuntelui de muştar

De Petru Beltechi, miercuri, 22 februarie 2012

Isus vorbeşte în această pildă despre începuturile umile ale Împărăţiei lui Dumnezeu. Domnul vorbea mulţimilor în pilde şi unul din elementele care definesc o pildă este termenul de comparaţie, adică Isus foloseşte o ilustraţie care să descrie un adevăr al Împărăţiei lui Dumnezeu, ca să-i ajute pe ascultători să înţeleagă cum este împărăţia lui Dumnezeu. Probabil că ucenicii îşi formaseră o anumită imagine despre Împărăţie. Nu ştim exact cum şi-o imaginau ei, dar mai mult ca sigur că nu le-a trecut prin cap o imagine cu o sămânţă şi mai ales una de muştar care este atât de mică.

De ce credeţi că Isus compară Împărăţia lui Dumnezeu cu această sămânţă mică? Pentru că marea majoritate a oamenilor cred că din lucrarea lui Isus Cristos nu creşte nimic bun. Cum vezi tu Împărăţia Sa astăzi?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Eliberarea (II)

De Lionel Mischie, duminică, 19 februarie 2012

Libertatea creştină

Suntem noi cu adevărat liberi? Tineri, copii sunteţi liberi? Credeţi că lumea are ceva de oferit şi nu puteţi avea acel ceva din cauza părinţilor cu regulile lor şi a păstorului cu regulile lui? Atunci nu sunteţi liberi. Mergeţi la Cristos şi spuneţi: „Doamne Isuse eliberează-mă. M-am săturat să mă tot gândesc la ce vor spune oare colegii despre mine dacă nu fac ce fac ei, dacă nu ascult ce ascultă ei, dacă nu mă uit la ce se uită ei, dacă nu mă îmbrac cum ce se îmbracă ei, dacă nu îmi fac freza cum şi-o fac ei. Vreau să fiu cu adevărat liber.” Mergi la Cristos, şi El te va elibera.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Toate la timpul lor

De Petru Beltechi, duminică, 19 februarie 2012

Eclesiastul

Din jurnalul acesta al lui Solomon se desprind două întrebări majore: “Care este folosul vieţii?” Când viaţa este examinată şi redusă la lucrurile esenţiale, ce câştig sau valoare este în toată truda omului? Răspunsul este: niciunul. Fără Dumnezeu viaţa n-are nici un folos.

“Care este scopul vieţii?” Unde se îndreaptă viaţa? Potrivit analizei lui Solomon ea nu duce nicăieri. Noi nu controlăm nimic, nici naşterea nici moartea. Dar între naştere şi moarte putem găsi vreo valoare? Cum poate omul să găsească valoare şi scop în această viaţă? Numai căutând dincolo de soare, spre cer. Noi trebuie să renunţăm la perspectiva umană şi să adoptăm perspectiva divină.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

De la concepţie la aplicaţie

De Petru Beltechi, miercuri, 15 februarie 2012

În ultimul paragraf din Matei 6, mai exact în versetul 30, Isus foloseşte o expresie prin care îşi dojeneşte ucenicii – puţin credincioşilor. Care este motivul? Îngrijorarea lor.

Aţi văzut azi creştini care se îngrijorează? O, ce mulţi sunt…

Nu vă îngrijoraţi, deci, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. (Matei 6:31)

Oare când vom înţelege că îngrijorarea are în spate o concepţie lumească? Când vom renunţa la ea şi când vom pune în practică învăţătura Domnului Isus?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Eliberarea

De Lionel Mischie, duminică, 12 februarie 2012

Libertatea creştină

Astăzi şi duminica viitoare vom privi la realitatea libertăţii noastră în Cristos. Şi la fel ca în cazul robiei, când am vorbit de o realitate, şi aici vorbim despre o realitate. Adică, această libertate care aparţine oricărui om născut din nou, oricărui om mântuit, nu este doar un termen religios, nu este o idee care înlocuieşte altă idee, ideea de păcat. Libertatea în Cristos este la fel de reală precum lanţurile care ne leagă în Adam. Şi pe cât de real este faptul că aceste lanţuri ne ţin legaţi, la fel de real este faptul că în Cristos aceste lanţuri sunt rupte.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Rob bun sau rob rău

De Petru Beltechi, duminică, 12 februarie 2012

Există două pilde asemănătoare înregistrate în Matei 25:14-30 şi în Luca 19. Pilda din Luca a fost spusă prima în ordine cronologică după convertirea lui Zacheu cu o săptămână înainte de crucificarea lui Cristos. Cea din Matei 25 a fost spusă cu câteva zile înainte de crucificare pe Muntele Măslinilor în afara Ierusalimului când Domnul Isus îşi pregătea ucenicii pentru plecarea Sa.

Vă amintesc că pildele sunt mai greu de interpretat, pentru că pildele nu învaţă o doctrină, ci o ilustrează şi mai degrabă ascund adevărul, decât să-l dezvăluie. Pilda aceasta a fost spusă ca să ilustreze doctrina isprăvniciei.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Partenerii lui Pavel

De Lionel Mischie, duminică, 12 februarie 2012

De la iertare la credincioşie

Pavel şi-a încheiat ultima sa scrisoare către Timotei cu câteva însemnări personale. A vorbit despre unii care s-au depărtat de el şi de slujirea Domnului. A vorbit de asemenea şi de mulţi care au rămas credincioşi, inclusiv de unul care odată rătăcise dar apoi s-a întors. Pavel i-a dat lui Timotei instrucţiuni personale şi o binecuvântare. În final Pavel ne-a dat o mărturie măreaţă a credincioşiei lui Dumnezeu faţă de el, cea mai potrivită încheiere a unei scrisori despre credincioşie.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +