Mesaje predicate în ianuarie 2012

Fii propriul oftalmolog

De Petru Beltechi, duminică, 29 ianuarie 2012

În Predica de pe Munte Domnul Isus le-a vorbit ucenicilor şi le-a arătat că religia fariseilor era una de dragul imaginii şi nu al inimii. Când Isus a făcut afirmaţia “Nu judecaţi!” El avea intenţia să atragă atenţia asupra spiritul lor de condamnare care critica pe oricine nu îndeplinea datina lor.

Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.(Matei 7: 5)

Ştiţi ce ne spune Domnul aici? Că noi pretindem să fim oftalmologi dar noi suntem orbi…  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Viaţa sub soare

De Petru Beltechi, duminică, 29 ianuarie 2012

Eclesiastul

Sunt mulţi oameni astăzi care gândesc că Scripturile nu mai sunt relevante în zilele noastre. Tuturor acestora le spun să citească Eclesiastul. Această carte a Vechiului Testament este scrisă ca un jurnal antic şi acoperă o parte din viaţa regelui Solomon în care a experimentat viaţa fără Dumnezeu. Dumnezeu a prezervat această carte pentru noi cei de astăzi ca să învăţăm să nu repetăm acelaşi greşeli.

De ce Predicatorul Solomon ilustrează viaţa sub soare ca fiind fără sens, inutilă?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Credincioşia şi apostazia

De Lionel Mischie, duminică, 29 ianuarie 2012

De la iertare la credincioşie

Pavel avertizează că oamenii osândiţi le vor produce greutăţi credincioşilor, opunându-se adevărului şi conducând oamenii în rătăcire. Cu toate acestea, robul lui Dumnezeu trebuie să urmeze exemplul credincioşiei lui Pavel şi să rămână credincios Scripturii inspirate.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Cum ţi-e inima?

De Petru Beltechi, miercuri, 25 ianuarie 2012

Domnul Isus pune o întrebare în Marcu 3:4

„Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viaţa cuiva sau s-o pierzi?” Dar ei tăceau.

De ce credeţi că tăceau? Pentru că indiferent de răspuns, acesta i-ar fi condamnat; pentru că şi-ar fi contrazis propriile lor reguli.

Adevărata problemă a fariseilor din acele vremuri, este că lor nu le păsa de nevoia reală a acelui om. Pe ei îi interesa un singur lucru, ca regulile lor să fie respectate. Tocmai pentru că le cunoştea problema, Isus arată spre cauză, şi cauza era inima lor împietrită. Fariseii au fost de multe ori confruntaţi cu adevărul, dar ei continuau să respingă adevărul propovăduit de Isus. Rezultatul respingerii sistematice a adevărului Cuvântului lui Dumnezeu este împietrirea inimii.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Nu judecaţi!

De Petru Beltechi, duminică, 22 ianuarie 2012

Ştiţi care este cel mai citat verset din Biblie astăzi? Nu Ioan 3:16 ci Matei 7:1 “Nu judecaţi!”.

Sexul premarital este păcat tinerilor! – Nu judecaţi… Avortul este păcat, este crimă! – Nu judecaţi… Creştinul adevărat trebuie să fie iubitor, tolerant, îngăduitor şi să accepte aproape orice de dragul păcii şi al unităţii. Nu-i vremea să judecăm astfel de lucruri, le va judeca Domnul, astăzi este importantă unitatea şi părtăşia, trebuie să fim uniţi cu toţii.

Este aceasta interpretarea acestei porunci? Nu!!!  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Realitatea păcatului

De Petru Beltechi, duminică, 22 ianuarie 2012

Biruitori cu ajutorul Scripturilor

Crima făcută împotriva lui Iosif nu este doar un episod din vremurile antice, o intrigă de familie cum ar spune un critic de film astăzi. Este o istorie adevărată pe care Dumnezeu a pus să fie înregistrată în Scripturi, ca să aducă la cunoştinţă oamenilor din toate vremurile despre realitatea sau grozăvia păcatului. Şi nu s-a oprit aici. Dumnezeu ne-a spus şi cum să găsim remediu pentru păcatul nostru.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Credincioşia şi adevărul

De Lionel Mischie, duminică, 22 ianuarie 2012

De la iertare la credincioşie

Controversa cu privire la ceea ce credem este o problemă serioasă. Adesea controversa scoate ce este mai rău din oameni. Unii luptă din motive fireşti sau prin mijloace fireşti. Alţii părăsesc adevărul din cauza laşităţii firii. Noi, ca robi ai lui Dumnezeu, trebuie să avem o atitudine corectă şi să răspundem corect la situaţiile ce implică controverse doctrinare.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Scandalul Sabatului

De Petru Beltechi, miercuri, 18 ianuarie 2012

Disputa la care vom privi astăzi dintre Isus şi farisei era cu privire la Sabat şi vom vedea opinia Domnului Isus cu privire la Sabat. Sunt multe de spus aici. Oamenii pot avea multe păreri cu privire la Sabat şi la ţinerea lui, dar pe noi ne interesează numai ce spune Cuvântul lui Dumnezeu pentru că El este singura noastră autoritate în ce credem şi practicăm.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Schimbări pentru 2012 (III)

De Lionel Mischie, duminică, 15 ianuarie 2012

Astăzi voi încheia această serie cu încă trei variabile, trei lucruri care pot şi trebuie să crească în viaţa noastră în 2012. Acestea sunt lucruri de bază care trebuie să ne preocupe permanent. Nu sunt doar idei frumoase pe care le auzim predicate în perioada trecerii dintr-un an în altul, şi după aceea gata. Nu mai avem treabă cu ele. Sunt lucruri la care ar trebui să medităm, să vedem cum să le aplicăm în viaţa noastră, şi de ce nu, despre care să vorbim când suntem împreună, să ne încurajăm pe baza lor.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Biruirea vinovăţiei

De Petru Beltechi, duminică, 15 ianuarie 2012

Biruitori cu ajutorul Scripturilor

Tot mai des auzim afirmaţia că astăzi tot mai puţini oameni mai au o conştiinţă. Scripturile vorbesc despre o inimă rea, împietrită şi insensibilă.

Schimbările care au survenit în viaţa lui Iosif l-au adus într-un moment să se despartă de trecutul său. Totuşi Iosif a avut două piedici, dacă le putem numi aşa, ca să nu se despartă de trecutul său: legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu familia sa şi conflictul nerezolvat cu familia sa, sau minciuna în care trăia familia sa şi care i-a separat.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +