Mesaje predicate în iunie 2011

Carul Lui de biruinţă

De Petru Beltechi, duminică, 26 iunie 2011

La ce se referă apostolul Pavel când spune că Dumnezeu ne poartă întotdeauna în carul lui de biruinţă?

Ca să fii întotdeauna biruitor mai întâi trebuie să fii cucerit de Cristos, mai întâi trebuie să te predai Lui. Dacă vrei să stăpâneşti o situaţie care este peste puterile tale, trebuie să fii stăpânit de El. Dacă vrei să ai autoritate mai întâi tu trebuie să te supui autorităţii.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Păcatul credinciosului

De Petru Beltechi, duminică, 26 iunie 2011

Atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament există o învăţătură clară cu privire la dorinţa lui Dumnezeu de a ierta şi uita păcatul nostru. Dar sunt multe biserici în care această învăţătură nu este predicată şi predată, cu privire la ispăşirea pe care Dumnezeu a propus-o pentru păcatul credinciosului sau a creştinului născut din nou când acesta cade în ispită şi păcătuieşte.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

De ce suntem împotriva CCM

De Lionel Mischie, duminică, 26 iunie 2011

Muzica pentru Dumnezeu sau diavol

Ce vei răspunde dacă cineva te va întreba — ce ai împotriva Muzicii creştine contemporane? Această lecţie prezintă mai multe motive pentru a respinge CCM din casa ta şi din biserica ta.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Isus Cristos în centru

De Petru Beltechi, duminică, 19 iunie 2011

Cristos n-a venit pe acest pământ cu intenţia să aducă un nou sistem religios, aşa cum în realitate astăzi a devenit, scopul Lui a fost ca omul să aibă o relaţie personală cu Dumnezeu prin El însuşi, ca El să devină religia noastră. Scopul Lui Cristos este unul etern nu unul peren, trecător. El a venit să fie centrul tuturor lucrurilor. Filozofia umanistă pe care noi am învăţat-o în şcoală îl exclude pe Cristos din această lume, îl pune pe om în centru şi-l declară pe om măsura tuturor lucrurilor.

Isus Cristos a fost răstignit acum 2000 de ani în mijlocul acestei lumi pierdute, ca să-i câştige de partea lui pe filozofii din pieţele Greciei, pe preoţii din sanctuarul Templului, dar şi pe soldaţii şi politicienii vremii.

Unde eşti tu, care-i poziţia ta, cum te raportezi tu faţă de Cristos?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

De ce suntem împotriva CCM

De Lionel Mischie, duminică, 19 iunie 2011

Muzica pentru Dumnezeu sau diavol

Ce vei răspunde dacă cineva te va întreba — ce ai împotriva Muzicii creştine contemporane? Această lecţie prezintă mai multe motive pentru a respinge CCM din casa ta şi din biserica ta.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Preţul păcatului

De Petru Beltechi, duminică, 12 iunie 2011

Exod

Închinarea la viţelul de aur a fost catalogată de Moise un păcat mare, de aceea l-am numit aşa şi noi. Oare nu exagera Moise?

Păcatul costă scump şi păcatul lui Israel nu doar că a dus la moartea multor mii de oameni, dar ei au fost lipsiţi în călătoria lor prin pustie ca Domnul să locuiască în mijlocul lor.

Ştii tu care este preţul pe care Cristos l-a plătit pentru păcatul tău?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Roada Duhului Sfânt

De Petru Beltechi, duminică, 12 iunie 2011

Oare înţelegem noi că atunci când cel sau cei ce ne predică şi ne învaţă nu o fac prin Duhul Sfânt şi n-au adevărata ungere a Duhului, ei depind de capacităţile lor naturale?

Cine capătă gloria? Omul şi nu Dumnezeu. Unii sunt muzicieni buni pot compune şi pot scrie versuri, alţii sunt excelenţi oratori, alţii buni cântăreţi, aşa că toţi aceştia pot produce o activitate religioasă, fără ca Duhul Sfânt să producă roadele. Cine conduce biserica? Omul prin talentele lui naturale şi nu Duhul Sfânt prin darurile spirituale.

Oare avem noi discernământ spiritual să deosebim o activitate religioasă de lucrarea Duhului Sfânt?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Muzica creştină bună (II)

De Lionel Mischie, duminică, 12 iunie 2011

Muzica pentru Dumnezeu sau diavol

Este muzica creştină contemporană (CCM) o muzică ce îl glorifică pe Dumnezeu şi pe care o putem folosi să ne închinăm lui Dumnezeu? Avem argumente biblice în a răspunde la această întrebare? Ce muzică ascultă copiii noştri şi ce muzică vor asculta nepoţii noştri? Contează? Care sunt principiile biblice pe care le respectă adevărata muzică creştină?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Eliberarea de îngrijorare

De Lionel Mischie, miercuri, 8 iunie 2011

Cartea Filipeni – Oda bucuriei

Din perspectivă spirituală anxietatea este gândire greşită şi sentimente greşite cu privire la circumstanțe, oameni sau lucruri. Ea este cel mai mare hoţ al bucuriei şi nu este suficient să ne spunem: „Încetează să te îngrijorezi”, în efortul de a opri acest hoţ să ne fure bucuria. Pentru a avea victorie asupra îngrijorării, avem nevoie de mai mult decât intenţii bune.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Isus în ţinutul tău

De Petru Beltechi, duminică, 5 iunie 2011

Vizita neaşteptată a lui Isus în ţinutul gadarenilor şi evenimentele care au avut loc în acea zi m-au făcut să mă întreb, dacă Isus ar veni în ţinutul tău, oare la cine s-ar opri, ce ar face?

Vedeţi Isus nu a venit într-un ţinut să taie o panglică de la vreun obiectiv tocmai finalizat, El nu s-a oprit la primărie sau la cea mai mare biserică din acel ţinut, El s-a oprit la îndrăcitul din acel ţinut, pe care l-a eliberat din robia demonilor şi l-a lăsat să fie misionarul acelui ţinut…  Ascultă sau descarcă acest mesaj +