Mesaje predicate în aprilie 2011

Două feluri de umblare

De Lionel Mischie, miercuri, 27 aprilie 2011

Cartea Filipeni – Oda bucuriei

Din păcate sunt mulţi care se poartă ca vrăjmaşi ai crucii. Au fost în vremea lui Pavel şi sunt şi astăzi. Şi nu vorbim aici de oamenii nemântuiţi, ci de cei mântuiţi din bisericile noastre care se potrivesc aşa de bine descrierii lui Pavel. Pentru că suntem cetăţeni ai cerului, apostolul ne spune să nu călcăm pe urmele lor, nici ale iudaizatorilor, ci să călcăm pe urmele lui căci şi el calcă pe urmele lui Cristos.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Învierea schimbă totul (II)

De Petru Beltechi, duminică, 24 aprilie 2011

Suferinţele, moartea şi învierea Domnului

Învierea nu este pentru oamenii religioşi, deşi marea majoritate a oamenilor în aceste zile pun mare accent pe sărbătoarea Paştelui. Mulţi oameni fac tot soiul de pregătiri, dar toate au de-a face cu exteriorul lor, cu firea lor, cu pofta lor, nu cu omul din lăuntru. Ei nu înţeleg sensul spiritual al învierii.

Care este scopul Învierii lui Cristos? Schimbarea personală a celui care recunoaşte că este păcătos şi care admite că numai Cristos prin moartea Sa poate să-l mântuiască şi să-l schimbe.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Învierea schimbă totul

De Petru Beltechi, duminică, 24 aprilie 2011

Suferinţele, moartea şi învierea Domnului

Nu-i aşa că toţi oamenii ar fi dorit în acea zi să vadă miracolul învierii lui Cristos? Câţi au fost martorii învierii propriu-zise? Nimeni n-a văzut când îngerii au coborât în acea dimineaţă devreme, nimeni n-a văzut piatra rostogolindu-se, nimeni nu L-a văzut pe Mântuitorul sculându-Se din morţi. Aveau nevoie să vadă toate acestea ca să creadă că a înviat? Nu, era necesar doar să creadă.

Era suficient să se ducă să vadă mormântul gol, având în mintea lor profeţiile Scripturilor şi spusele Domnului Isus Cristos că va învia. Ucenicii ar fi trebuit să vină la mormânt aşteptându-se ca mormântul să fie gol şi El să fie viu.

Cu ce atitudine s-au dus însă ucenicii? S-au dus să vadă un cadavru, nu un Domn viu. Ar fi trebuit să vină cântând, nu plângând, pentru că Isus n-a ţinut secretă învierea Sa. Le-a spus despre ea tuturor, iar învierea Sa din morţi a fost decât împlinirea cuvintelor Sale. Dar ei nu au crezut…  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Eroii credinţei

De Lionel Mischie, duminică, 24 aprilie 2011

O cale mai bună – Evrei

Cine sunt eroii noştri? Cine sunt eroii copiilor şi tinerilor noşti? Cei de pe bulevardul stelelor din Holywood sau mai nou si din Bucureşti? Sau cei din Evrei capitolul 11?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Adevărata circumcizie

De Lionel Mischie, miercuri, 20 aprilie 2011

Cartea Filipeni – Oda bucuriei

Cine sunt cei care au adevărata tăiere împrejur? Pavel ne dă trei caracteristici ale acestora: Îl slujesc pe Dumnezeu prin Duhul; se laudă în Isus Cristos; nu îşi pun încrederea în lucrurile pământeşti. Există aceste trăsături în viaţa noastră? Avem noi adevărata circumcizie pe care numai Dumnezeu o poate face?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Neajunsurile creştinismului

De Ioan Dudaş, duminică, 17 aprilie 2011

Ce a avut biserica primară şi noi nu avem? Care este secretul puterii lor şi explicaţia lipsei noastre de putere? De ce ei au avut un asemenea impact, pe când noi parcă nici nu existăm? Cum a fost viaţa lor, şi cum este viaţa noastră?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Curăţarea templului

De Petru Beltechi, duminică, 17 aprilie 2011

Suferinţele, moartea şi învierea Domnului

Ce mesaj a transmis Domnul Isus prin curăţirea Templului? Tema mesajului este sfinţenia lui Dumnezeu. De fapt Cristos a venit din cer ca să ne răscumpere – să-l cureţe pe păcătos de păcatele sale. Sfinţenia este o temă neglijată care trebuie promovată în biserici mai mult. Când o neglijăm promovăm în mod automat compromisul cu lumea.

Unii sunt indignaţi de curajul lui Cristos pentru că ei nu înţeleg ce înseamnă sfinţenia lui Dumnezeu. Numai când eşti sfânt poţi să vezi pericolul de contaminare a răului. A fi tolerant sau înţelegător cu răul demonstrează lipsa sfinţeniei, pentru că supărarea asta faţă de tot ce-i rău este o trăsătură de caracter a celui sfânt. Când nu iubeşti sfinţenia şi nu umbli să fii sfânt eşti cu siguranţă atins de rău. Nu există o cale de mijloc.

Care-i consecinţa acestei toleranţe faţă de rău? Am ajuns să nu ne mai pese că răul conduce societatea într-o direcţie distructivă. Ştiţi care este preţul? Nu mai iubim dreptatea şi nu mai luptăm pentru ea, nu ne mai pasă.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

O cale nouă şi vie

De Lionel Mischie, duminică, 17 aprilie 2011

O cale mai bună – Evrei

Jertfa lui Cristos pentru păcat a invalidat sistemul din Vechiul Testament. Deoarece creştinul are o cale nouă şi vie deschisă către Dumnezeu, trebuie să trăiască cu credinţă, nădejde şi dragoste. În loc să se chircească de teamă, creştinul trebuie să manifeste răbdare în faţa suferinţei.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Fiul şi fratele lui Pavel

De Lionel Mischie, miercuri, 13 aprilie 2011

Cartea Filipeni – Oda bucuriei

Niciunul dintre noi nu va fi un Petru sau un Pavel. Dar fiecare am putea fi un Timotei sau un Epafrodit. Pentru asta trebuie însă să avem atitudinile lor, sau pe scurt “gândul lui Cristos”.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Întârzierile din viaţa noastră

De Petru Beltechi, duminică, 10 aprilie 2011

Exod

Drumul către Ţara Făgăduinţei putea fi făcut în câteva zile pe ruta de nord, sau drumul ţării filistenilor, dar pentru Israel călătoria a ţinut 4 decenii.

În Exod 13:17 vedem că Dumnezeu n-a ales drumul cel mai scurt. Când Dumnezeu vrea să te ducă într-un loc s-ar putea să nu aleagă drumul cel mai scurt. Cineva poate întreba de ce nu i-a dus pe evrei pe drumul cel mai scurt? Dumnezeu a demonstrat că nimeni nu-i poate sta în cale când El vrea să facă un anumit lucru! De ce a întârziat sosirea evreilor în Ţara Făgăduinţei? Pentru că
a avut un scop în această întârziere, iată de ce vă propun să vedem cum foloseşte Dumnezeu întârzierile şi din viaţa noastră.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +