Mesaje predicate în iunie 2010

Zdrobirea lui Satan

De Mihai Czentye, duminică, 27 iunie 2010

Când Dumnezeu a ales să transmită omului păcătos primul mesaj evanghelistic, l-a redus la un verset în care a proclamat zdrobirea lui Satan – Genesa 3:15. Când Iesus Cristos a profeţit despre Biserica Sa, El a vorbit despre înfrângerea lui Satan pe propriul său domeniu – Matei 16:18. Când apostolul Paul scrie bisericii locale din Roma, el proclamă iminenta zdrobire a lui Satan în acea adunare de credincioşi – Romani 16:20.

Cât de mult dorim noi această realitate în vieţile noastre, individual şi colectiv, ca biserică? Cât de mult tânjim să-L vedem pe Dumnezeu săvârşind această lucrare, spre gloria Numelui Său? Este evident că răspunsul la aceste întrebări nu este unul exclusiv verbal, ci unul care ţine de credinţă. Am face bine dacă ne-am reaminti că scopul venirii lui Cristos a fost să distrugă lucrările diavolului. Zdrobirea lui Satan în adunarea ta este dorită mult mai mult de Dumnezeu decât de tine şi depinde mult mai mult de tine decât, poate, îţi închipui tu.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

De ce să trăiesc în sfinţenie?

De Petru Beltechi, duminică, 27 iunie 2010

1 Petru

Cum poate aduce creştinul slavă lui Dumnezeu? Umblând în sfinţenie! V-aţi gândit că cei din jurul nostru pot să vadă atâta slavă a Domnului câtă văd în vieţile noastre?

Care sunt motivele creştinului să trăiască o viaţă sfântă? Apostolul Petru enumeră trei motive în textul nostru de astăzi şi vă invit să ascultaţi mesajul ca să le descoperim împreună…  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Scapă de obiceiurile păcătoase

De Lionel Mischie, duminică, 27 iunie 2010

Echipat pentru viaţă

În pasajul pe care îl studiem azi, Dumnezeu de porunceşte să omorâm în viaţa noastră acele lucruri care nu mai sunt compatibile cu omul cel nou, în Cristos. Trebuie să facem chiar acum curăţenie în garderoba noastră spirituală şi să fim transformaţi tot mai mult în asemănare cu Cristos.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Cum vrei să trăieşti?

De Dan Sehested, duminică, 20 iunie 2010

În ultimele zece luni am călătorit mulţi kilometri de-a lungul Americii. Am văzut şi bune şi rele. În 2 Petru capitolul 1, apostolul Petru ne-a dat o listă cu şapte virtuţi care sunt o măsură a creşterii noastre în Cristos. Sunt lucruri care ar trebui să se dezvolte după mântuirea noastră. Am văzut aceste lucruri onorate în America, şi le-am văzut şi ignorate. În seara aceasta, după o scurtă explicaţie a acestor şapte virtuţi, vreau să depun o mărturie cu privire la timpul petrecut în State.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Botezul famenului etiopian

De Petru Beltechi, duminică, 20 iunie 2010

Filip nu este numai un predicator în cartea Faptelor, ci este şi un câştigător de suflete, un om la dispoziţia lui Dumnezeu care este gata să călăuzească un căutător sincer la Cristos şi la mântuirea pe care a pregătit-o Dumnezeu prin jerfa Fiului Său la Calvar, pentru orice păcătos care crede în sacrificiul lui Isus.

Famenul ca orice om religios căuta sincer. De aceea şi fusese în perelinaj la Ierusalim, dar nu găsise încă ceea ce căuta. Famenul recunoaşte că are nevoie de călăuzire. Poate şi tu ai nevoie să fii călăuzit la Cristos, de aceea îţi propun să asculţi acest mesaj.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Isus şi rugăciunea

Rugăciunea nu este o opţiune ci este o poruncă, o datorie şi textul nostru de astăzi din Luca 18:1 confirmă acest fapt prin imperativul verbului trebuie. Sunt mulţi „trebuie” în viaţa credinciosului, dar rugăciunea trebuie să fie o prioritate în viaţa lui. Când am cercetat viaţa de rugăciune a lui Cristos am văzut că El se ruga dimineaţa devreme şi am învăţat că acest timp este cel mai potrivit, dar orice timp din zi am folosi este benefic. În fiecare zi avem multe datorii de împlinit, dar este cel mai bine să începem cu prima datorie, aceea de a ne ruga, pentru ca să fim ajutaţi să le împlinim pe celelalte.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Cel mai nedorit lucru preţios

De Mihai Czentye, duminică, 13 iunie 2010

Valoarea a ceea ce ni se întâmplă este, de multe ori, gândită de noi invers faţă de modul în care gândeşte Dumnezeu. De exemplu, suferinţa este una din cele mai preţioase experienţe de care are parte un creştin, dar este şi cea mai nedorită de noi. Este clar de ce nu trebuie să alergăm după suferinţă, dar este greşit să fugim de ea atunci când Dumnezeu o trimite în calea noastră. De ce? Pentru că suferinţa este elementul care nu poate lipsi dacă e să fim sfinţi, să biruim păcatul şi lumea şi să avem succesul dorit de Dumnezeu în lucrarea şi trăirea noastră. Creştinii cărora le este scrisă Epistola către Evrei au primit cu bucurie suferinţa îngăduită de Dumnezeu în viaţa lor deoarece ştiau că nu li s-a dat harul doar ca să creadă spre mântuire, ci şi ca să sufere pentru Cristos spre slava Sa şi sfinţirea lor. Care este atitudinea ta?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Profeţii cercetau

De Petru Beltechi, duminică, 13 iunie 2010

1 Petru

Astăzi, când vorbim despre lucrarea unui profet, omitem un aspect important, şi anume că profeţii erau mai întâi predicatori. Ei erau chemaţi de Dumnezeu să predice, şi atunci când Dumnezeu dorea să le reveleze din planul Său, ei primeau profeţii cu privire la viitor.

Subiectul cel mai obsedant pentru profeţii Vechiului Testament era venirea lui Mesia. Cât de interesaţi suntem noi să cunoaştem în detaliu şi în profunzime acest plan de răscumpărare a lui Dumnezeu? Înţelegem noi cum am fost mântuiţi? Avem noi o inimă şi o minte gata să pătrundă aceste adevăruri mari ale lui Dumnezeu?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Un alt fel de viaţă

De Lionel Mischie, duminică, 13 iunie 2010

Echipat pentru viaţă

Viaţa multor creştini este aemenea unor fluturi care trăiesc precum omizile. În loc să zboare, să umble după lucrurile de sus, ei continuă să se târască prin noroaiele aestei lumi. În Cristos suntem chemaţi să avem un alt fel de viaţă, pe care cei din jurul nostru văzând-o, să ajungă să-L cunoască pe Cristos.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Isus şi rugăciunea

Cristos a folosit două pilde ca să îi încurajeze pe ucenici să stăruie în rugăciune. Aceste pilde sunt în Luca 11 şi 18. O problemă legată de rugăciune este că noi renunţăm uşor la ea. Începem bine, chiar ne rugăm constant şi deodată renunţăm. Aceste două pilde se ocupă exact de faptul că noi renunţăm uşor la viaţa de rugăciune.

Diferenţa dintre cele două pilde este că în Luca 11 Cristos îi învaţă pe ucenici că trebuie să stăruie în rugăciune pentru alţii, iar în Luca 18 Cristos se referă la nevoia de stăruinţă în rugăciune pentru propriile lor nevoi.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +