Mesaje predicate în martie 2010

Sprijinit în toiag

De Petru Beltechi, duminică, 28 martie 2010

Modul în care Iacov şi-a sfârşit viaţa pe acest pământ poate fi o încurajare pentru cei ce sunt într-o incapacitate fizică şi cred că nu pot fi folosiţi de Dumnezeu. Cu toate că unii suferă de un handicap fizic mai mare, acest fapt nu elimină posibilitatea lor de a face ceva pentru Domnul. De fapt ce limitează lucrarea noastră pentru Dumnezeu este lipsa credinţei, nu lipsa abilităţilor noastre fizice. Aşa a fost şi Iacov, limitat fizic spre sfârşitul vieţii, dar asta nu a limitat credinţa sa, ba dimpotrivă aceste fapte ale credinţei sale, au fost mai puternice acum la bătrâneţe.

Iacov a avut în viaţa sa multe momente când ba a coborât spiritual, ba a fost ridicat. Dacă începutul vieţii lui de credinţă n-a fost unul promiţător, putem spune cu certitudine, bazaţi pe mărturia Scripturilor, că a terminat extrem de bine. Deci credinţa noastră poate fi foarte bună, chiar atunci când suntem limitaţi fizic.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Retorica lui Elifaz

De Petru Beltechi, duminică, 28 martie 2010

Iov

Cea mai mare parte a cărţii Iov se ocupă de controversa dintre Iov şi cei trei prieteni ai săi şi Elihu. Această controversă poate fi împărţită în trei părţi. Fiecare parte conţine discursul unuia dintre bărbaţi cu răspunsul lui Iov la fiecare discurs. În partea a treia nu avem răspunsul lui Iov la discursul lui Elihu. Noi însă vom începe să privim la discursul lui Elifaz din Teman.

Elifaz spune şi lucruri bune, dar discursul său are un defect major, acela că se rezumă la ideea că Iov suferă ca rezultat al păcatului său. El îşi bazează discursul pe consensul general că cei drepţi vor prospera, iar cei răi vor pieri, cea ce este nebiblic.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Crimă şi pedeapsă

De Lionel Mischie, duminică, 28 martie 2010

Cum vii înaintea lui Dumnezeu

Crima a fost prezentă încă de la începuturile omenirii. Primul om născut pe acest pământ a devenit un criminal. Israel era poporul răscumpărat al lui Dumnezeu, dar natura umană şi înclinaţia spre rău a continuat să existe, aşa că Dumnezeu a rânduit şi un sistem pentru pedepsirea călcătorilor de lege şi criminalilor. Haideţi să vedem cum era acest sistem şi ce principii contiuă să fie valabile pentru noi, cei din secolul 21. 
Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Credinţa lui Isaac

De Petru Beltechi, duminică, 21 martie 2010

Isaac a proclamat credinţa sa în Dumnezeu prin cuvintele binecuvântării rostite pentru fii săi cu privire la lucrurile viitoare. Aceste binecuvântări au fost mai întâi date tatălui său Avraam, le-a primit de la acesta, şi acum era rândul lui să le încredinţeze fiilor săi. Fără această credinţă în promisiunile lui Dumnezeu cu privire la sămânţa lui Avraam, Isaac nu ar fi putut încredinţa la rândul lui aceste binecuvântări primite de la Dumnezeu. Isaac a greşit în modul cum a vrut să încredinţeze aceste binecuvântări, dar acest fapt nu anulează credinţa lui în binecuvântările pe care le-a proclamat.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Agonia lui Iov

De Petru Beltechi, duminică, 21 martie 2010

Iov

Intenţiile prietenilor lui Iov au fost curate, dar au eşuat în a-şi atinge scopul. Acest lucru reiese din discursurile lor. De ce au eşuat ei în încercarea de a-l încuraja pe Iov? Motivul principal este perspectiva conform căreia cel neprihănit va prospera, iar atrocităţile căzute peste un om dovedesc păcatul acestuia în ochii lui Dumnezeu. Când l-au văzut pe Iov în suferinţa lui, s-au grăbit să tragă concluzia că asemenea calamităţi care au venit peste Iov sunt dovada unui mare păcat în viaţa lui.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. (Psalm 34:19)

Acest cuvânt ne spune că şi peste cel drept vine de multe ori nenorocirea, şi nu pomeneşte nimic despre păcat. Această perspectivă biblică nu se potrivea cu filozofia religioasă a prietenilor lui Iov, care, din prieteni, au devenit critici nedrepţi.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Ce să faci şi ce să nu faci

De Lionel Mischie, duminică, 21 martie 2010

Cum vii înaintea lui Dumnezeu

În această lecţie vom vedea câteva dintre legile pe care Dumnezeu le-a dat lui Israel în ce priveşte săracii, proprietatea, banii, închinarea, îmbrăcămintea şi responsabilitatea socială. De asemenea vom scoate în evidenţă cum se aplică creştinilor principiile din spatele acestor legi.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Stratagemele diavolului

De Ioan Dudaş, joi, 18 martie 2010

 
Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Credinţa testată

De Petru Beltechi, duminică, 14 martie 2010

Dacă spunem că avem o credinţă biblică, credinţa noastră va fi testată tot timpul.

Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. (Evrei 11:17)

Dacă vrei să umbli prin credinţă aşteaptă-te să fii încercat. Să ştiţi că Dumnezeu ne dă note, nouă, celor care ne-am înscris în şcoala credinţei.

Avraam nu era la primul său test. El mai dăduse teste înaintea lui Dumnezeu pe această cale a credinţei. De când a plecat din Ur, el a fost testat în mod regulat. Primul său test a fost să iasă din Ur; apoi foametea din Canaan; testul minciunii în care a trăit în Egipt; încercarea din familia sa prin despărţirea de Lot şi salvarea casei lui Lot. Însă jerfirea lui Isaac este cel mai greu test dintre toate.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Atrocităţile continuă

De Petru Beltechi, duminică, 14 martie 2010

Iov

Atacul împotriva lui Iov continuă. Satan nu renunţă uşor pentru că lui nu-i place să recunoască că a greşit şi că a pierdut bătălia cu Dumnezeu. Primul lui atac asupra lui Iov s-a soldat cu patru mari atrocităţi pe care le-a adus asupra lui, în care şi-a pierdut posesiunile materiale şi moştenitorii. În acest ultim atac Satan îi distruge sănătatea. Satan este răzbunător şi lui îi place să fie crud cu victimele sale, dar nu poate face nimic mai mult decât Dumnezeu îi îngăduie.

Şi Satana a răspuns Domnului: „Piele pentru piele!” Omul dă tot ce are pentru viaţa lui. (Iov 2:4)

Expresia „piele pentru piele” este o axiomă a filozofiei care afirmă că omul dă tot ce are ca să-şi scape viaţa. Potrivit acestei filozofii Iov va renunţa la credinţa şi devotamentul său faţă de Dumnezeu dacă va suferi fizic.

Satan a devenit brusc amnezic. Nu-şi mai aduce aminte că a prezis şi data trecută că Iov îl va blestema pe Dumnezeu. Acum vine cu o pretenţie nouă. Cu alte cuvinte el justifică că prima încercare n-a fost suficient de severă, dar dacă Dumnezeu îl va lăsa să-l atace fizic pe Iov, de data asta, cu siguranţă, Iov îi va întoarce spatele lui Dumnezeu.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Curăţie şi evlavie

De Lionel Mischie, duminică, 14 martie 2010

Cum vii înaintea lui Dumnezeu

Poporul lui Dumnezeu trebuia să fie sfânt în toate aspectele existenţei sale, inclusiv în cele legate de alimentaţie şi igienă. Pasajele din Levitic şi Deuteronom care abordează aceste subiecte se încheie cu versete care exprimă acelaşi adevăr. Tabăra lor trebuia să fie sfântă pentru că aveau un Dumnezeu sfânt (Levitic 11:44,45; Deuteronom 23:14). Acelaşi lucru îl spune şi Petru în Noul Testament:

Ci, după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt Sfânt”. (1 Petru 1:15,16)

 
Ascultă sau descarcă acest mesaj +