Mesaje predicate în ianuarie 2010

Credinţa construieşte

De Petru Beltechi, duminică, 31 ianuarie 2010

Mari eroi ai credinţei

Putem învăţa lecţii spirituale de la un constructor de acum mai bine de 5000 de ani? Cu siguranţă că da.

Cea mai mare binecuvântare pe care un cap de familie o poate transmite generaţiilor următoare este credinţa în Dumnezeu şi în Fiul Său Isus Cristos. Poţi fi un anonim în această lume, dar dacă ai credinţa biblică şi o transmiţi tuturor celor din casă, aceasta este cea mai mare binecuvântare care valorează mai mult decât toată faima şi bogăţia acestei lumi.

Nu copiaţi lumea fraţilor, nu căutaţi să daţi copiilor voştri cele mai bune lucruri din această lume! Daţi-le credinţa în Isus Cristos. Trăiţi-o, pentru că este cel mai preţios lucru şi ştim că vom trăi veşnic în prezenţa lui Dumnezeu. Aceasta este una din cele mai importante lecţii spirituale pe care o putem învăţa de la Noe, constructorul.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Cortul întâlnirii

De Lionel Mischie, duminică, 31 ianuarie 2010

Cum vii înaintea lui Dumnezeu

Dumnezeu i-a daruit poporului Său un loc unde să se întâlnească cu acesta. Cortul întâlnirii era o construcţie simplă, dar rezistentă, din moment ce a fost centrul închinării lui Israel în urmâtorii 500 de ani. Scopul principal al cortului era părtăşia nu răscumpărarea. În ce mod acest cort este o imagine a lucrării lui Cristos? Acest lucru îl descoperim în lecţia de azi.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Rugăciunea desăvârşită

De Petru Beltechi, joi, 28 ianuarie 2010

Isus şi rugăciunea

Rugăciunea pe care o vom studia începând de azi este cea mai lungă rugăciune a lui Cristos înregistrată în Scripturi. Este o rugăciune desăvârşită şi o putem considera cea mai bună dintre cele înregistrate în Scripturi.

Această rugăciune, ar trebui să fie o mare mângâiere pentru fiecare credincios, pentru că ne dă o imagine a măreţei lucrări de mijlocire a lui Cristos.

Şi pentru noi ca biserică este importantă această învăţătură pentru că vedem necesitatea rugăciunii în pregătirea pentru slujire. Totodată vedem nevoia de a ne ruga şi pentru păstrarea în slujire.

Cristos se roagă pentru sine, pentru ucenici şi pentru biserică…  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Creştini de nota cinci?

De Petru Beltechi, duminică, 24 ianuarie 2010

Mari eroi ai credinţei

Al doilea exemplu din lista eroilor credinţei din vechime din Evrei 11, care au căpătat o bună mărturie, este Enoh. Nici despre el Scripturile nu ne dau prea multe informaţii, dar cel mai important lucru pe care îl ştim despre el este că prin credinţă a fost strămutat de pe pământ, să nu vadă moartea, pentru că înainte de strămutare ( mutare + schimbare ) primise mărturia că este plăcut Domnului.

Cum ar trebui trăită această viaţă pe acest pământ? Numai prin credinţă, ca să plăcem lui Dumnezeu. Aceasta este condiţia esenţială. Dumnezeu a găsit credinţă în viaţa lui Enoh şi apoi l-a răsplătit cu această strămutare la cer, fără să vadă moartea.

Nu este greu să placi Domnului, dar nu poţi s-o faci fără credinţa biblică. Credinţa este condiţia principală să placi lui Dumnezeu. Cei mai mulţi oameni trăiesc în necredinţă şi de aceea nu pot plăcea Domnului. Tu cum trăieşti?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Nici o condamnare

De Petru Beltechi, duminică, 24 ianuarie 2010

Păcate acceptabile pentru pocăiţi

Încheiem această serie, nu pentru că am încheiat lista, ci pentru că toţi ne-am făcut vinovaţi de aceste păcate pe care le-am ascuns sau încercăm să continuăm să le ascundem. Când privim la noi din exterior parcă am arăta bine. Nu părem atât de odioşi. Însă când privim în lăuntrul nostru, în mintea şi inima noastră, trebuie să recunoaştem că suntem tare odioşi.

Nu ştiu, cum v-aţi simţit voi, ascultând aceste mesaje, dar mie mi-a fost greu, pentru că m-am regăsit făcând aceste păcate din cauză că m-am lăsat condus de firea mea pământească. Tocmai de aceea am inclus acest mesaj din Romani:

Acum, deci, nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. (Romani 8:1)

Spurgeon spunea despre acest Romani 8 că vom găsi în el, pietrele de aur pe care putem păşi ca să ieşim din mlaştina disperării. Dacă ai simţit asta în viaţa ta, că te scufunzi în mlaştina disperării, din cauza împotmolirii în păcat, acest pasaj te poate ajuta enorm şi pe tine.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Cele zece porunci

De Lionel Mischie, duminică, 24 ianuarie 2010

Cum vii înaintea lui Dumnezeu

Prima secţine a studiului pe care îl începem azi se intitulează “Temelii spirituale în Israelul antic.” Ne vom uita la cele 10 porunci, la cortul întâlnirii, la modalitatea de închinare cerută de Dumnezeu, la sărbătorile lui Israel şi la nevoia unui preot ca mijlocitor între om şi Dumnezeu.

În ce priveşte Cele zece porunci, momentul dării lor a fost unul dintre cele mai măreţe din întreaga istorie a lui Israel. Haideţi să studiem împreună cum şi-a pregătit Dumnezeu poporul, cum le-a dat poruncile, şi care este rolul legii şi raportul ei faţă de creştinul de azi.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Greşeala lui Petru

De Petru Beltechi, joi, 21 ianuarie 2010

Isus şi rugăciunea

În timp ce celebra Paştele cu ucenicii Săi în camera de sus, Isus i-a spus lui Petru că se roagă pentru el. Putem vedea purtarea de grijă a lui Cristos în rugăciunea Sa. Scripturile ne spun că El continuă să facă această lucrare şi astăzi.

Rugăciunea pentru alţii este preţioasă, mai ales a celor ce cred în eficacitatea ei, şi cu toţii ştim că nimeni pe acest pământ n-a fost mai eficient în rugăciune ca şi Isus. Acest fapt, că El mijloceşte pentru noi în rugăciune, trebuie să fie o încurajare. Numai veşnicia ne va descoperi câte din rugăciunile Sale ne-au ţinut departe de necazuri şi ne-au adus binecuvântările Sale în această viaţă.

Atacul împotriva lui Petru ne vorbeşte nouă, astăzi, de dorinţa lui Satan de a-i ataca pe copiii lui Dumnezeu. Oare suntem noi suficient de conştienţi de acest război spiritual?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Credinţa lui Abel

De Petru Beltechi, duminică, 17 ianuarie 2010

Mari eroi ai credinţei

Credinţa lui Abel vorbeşte şi după moarte. Dacă ai trăit în credinţa biblică, credinţa ta continuă să vorbească şi după moarte. Să nu înţelegem greşit această afirmaţie, dar vieţile noastre trimit mesaje mult după moartea noastră şi nu vorbesc de mesajul care stă scris pe piatra funerară.

Dacă vrei ca mesajul tău să fie unul bun, atunci trebuie să fie mesajul credinţei în Domnul Isus Cristos. Cum ai vrea ca oamenii să-şi aducă aminte de tine după moarte? Vor spune ei despre tine că ai fost un om care a trăit prin credinţă?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Păcatul prejudecăţii

De Petru Beltechi, duminică, 17 ianuarie 2010

Păcate acceptabile pentru pocăiţi

Pilda bunului samaritean ne spune că în această lume sunt oameni care, deşi nu sunt născuţi de sus, fac lucruri mai bune, în firea lor pământească în anumite situaţii, decât noi, care pretindem să fim copiii lui Dumnezeu. Pentru copilul lui Dumnezeu însă există un standard mai înalt decât al acestora care, prin firea lor, fac şi lucruri bune.

Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. (Matei 5:20)

Nu ne putem mulţumim cu dreptatea fariseului, nici măcar cu cea a samariteanului. Ca să avem o dreptate acceptată de cer, trebuie să acceptăm dreptatea lui Cristos.

Rădăcina prejudecăţilor noastre se numeşte lipsa dragostei de sus. Ştiţi după ce erau cunoscuţi cei din biserica primară? După dragostea lor unul faţă de altul. O parte din problemă sunt prejudecăţile noastre care ne împiedică să ne acceptăm unii pe alţii aşa cum suntem şi împreună să creştem spre maturitate. De ce lumea nu mai poate să ne identifice şi pe noi, astăzi, ca pe creştinii din biserica primară? 
Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Disciplinarea

De Lionel Mischie, duminică, 17 ianuarie 2010

Cristos revine – 1 si 2 Tesaloniceni

După ce i-a lăudat pentru progresul din trecut, le-a corectat eroarea doctrinară din prezent, acum, în ultima parte a epistolei sale, Pavel le dă îndemnuri pentru viitor. Pe lângă importanţa rugăciunii, el le dă instrucţini despre disciplinarea celor ce trăiesc în neorânduială, în general, şi în mod specific a celor ce nu munceau.

Un principiu important pe care nu ar trebui sa-i uităm, este că pacea este posibilă în mijlocul persecuţiei, dar nu este posibilă în mijlocul neascultării.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +