Mesaje predicate în noiembrie 2009

Aplicarea planului

De Petru Beltechi, duminică, 29 noiembrie 2009

Faptele Apostolilor

Bisericile se împart în două categorii după practicarea Cinei Domnului şi predicarea Cuvântului: liturgice sau non-liturgice. Cele liturgice pun accentul principal pe Cină şi aici intră biserici precum cea romano-catolică şi ortodoxă. Cele non-liturgice sunt cele care pun accentul pe predicarea şi învăţătura Cuvântului.

Bisericile liturgice nu au un suport biblic pentru accentul lor pe Cină. Dar astăzi în multe bisericile non-liturgice lucrurile sunt în schimbare, pentru că accentul s-a mutat de pe predicare. Predica a ajuns să fie sub 30 de minute, accentul fiind pe muzică, pe spectacol, pe scenete de teatru, pe oameni faimoşi care sunt invitaţi să vorbească, pe oameni politici care vin să ceară voturi, şi lista lucrurilor care să taie timpul de predicare poate continua. Nu cumva este aceasta şi situaţia bisericii în care mergi şi tu?

Care-i rezultatul? O generaţie de creştini lumeşti, imaturi spirituali şi biserici în care numărul celor nemântuiţi este în creştere.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Trei virtuţi

De Lionel Mischie, duminică, 29 noiembrie 2009

Cristos revine – 1 si 2 Tesaloniceni

Cartile 1 si 2 Tesaloniceni, ne vorbesc despre revenirea Domnului Isus Cristos. Însă în aşteptarea acestei reveniri, vieţile creştinilor trebuie să arate trei virtuţi esenţiale care sunt enumerate în versetul 3 din 1 Tesaloniceni 1:

…căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos!

Oare cum reflectă viaţa noastră aceste trei virtuţi?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Înainte de cină

De Petru Beltechi, joi, 26 noiembrie 2009

Isus şi rugăciunea

Obiceiul de a te ruga la masă este unul din cele mai răspândite obiceiuri, între creştini. Acest obicei l-a avut şi Domnul Isus, a cărui viaţă de rugăciune o studiem noi acum, Scripturile înregistrând trei momente în care Cristos a mulţumit înainte de a mânca:
     – Cina miracol
     – Cina memorial
     – Cina misterioasă
Ascultă mesajul şi poţi învăţa, ca şi noi, principii vitale pentru viaţa de rugăciune şi pentru mărturia ta în această lume.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Oprirea revoltei

De Petru Beltechi, duminică, 22 noiembrie 2009

Faptele Apostolilor

Este extrem de uşor să manipulezi o mulţime pentru o cauză greşită. Poţi realiza acest lucru în doar câteva ceasuri, dar ca să determini o mulţime să susţină un adevăr este o altă poveste. Mulţimea adunată în teatrul din Efes, a fost probabil mai mare cu mult decât mulţimea adunată la Rusalii. Nu ar trebui să ne mirăm astăzi că, în bisericile unde se predică numai Evanghelia Domnului Isus, nu vom găsi mulţimi de oameni. Să nu uităm însă că mulţimea nu validează o mişcare, ci adevărul. Fii de partea adevărului, indiferent că sunt mulţi sau puţini şi nu vei greşi niciodată.

În providenţa Sa, Dumnezeu l-a folosit pe secretarul cetăţii Efes să-i scape pe sfinţii din Efes dintr-o situaţie periculoasă. Să nu uităm că Dumnezeu, în suveranitatea Sa, poate folosi pe cine vrea El, chiar şi pe duşmanii Săi. Putem învăţa aplicaţii practice ale discursului său în faţa mulţimii înfuriate, în mesajul de astăzi…  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

O alegere evidentă

De Lionel Mischie, duminică, 22 noiembrie 2009

Revendică victoria

La vârsta de 110 ani, Iosua nu era un sceptic posomorât care se îndrepta către mormânt copleşit de întrebări. Plin de vigoare spirituală, el a stat la ţărmul eternităţii, arătându-şi preocuparea faţă de ai săi şi îndemnându-i să continue pe calea pe care merseseră până atunci. Provocarea lui de atunci este valabilă şi pentru noi azi:

Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi…(Iosua 24:15)

 
Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Ascultarea este folositoare

De Mihai Czentye, vineri, 20 noiembrie 2009

Creştini de cinci stele

Dumnezeu nu a cerut niciodată unui copil de-al Său ceva imposibil de împlinit, un lucru în care să nu-l fi ajutat şi ceva care nu este urmat de răsplata Sa. Aşa este şi cu ascultarea. Dacă ne supunem poruncilor şi principiilor Cuvântului Său vom avea parte de un pachet de beneficii care întrece orice imaginaţie a noastră. Aşa este Dumnezeu. Lui îi place să răsplătească pe cei care-L ascultă. Atenţie însă pentru a nu face confuzie între răsplăţile lui Dumnezeu şi darurile lumii. Binecuvântările lui Dumnezeu vin în urma ascultării şi duc la ascultare, pe când darurile lumii vin în ciuda neascultării şi duc la neascultare. Ascultă de Dumnezeu pentru că El merită şi pentru că… merită!  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Sursa puterii

De Petru Beltechi, joi, 19 noiembrie 2009

Isus şi rugăciunea

Isus avea nevoie de înviorare fizică şi spirituală. Unde o putea găsi? Dacă L-am urmărit până acum în lucrarea Sa publică, am văzut că El ştia cum să recapete această înviorare. Nu poţi să te lupţi cu forţele întunericului fără să capeţi putere de sus! Cum putem să o căpătăm? Cerând-o în rugăciune.

De multe ori noi vedem doar nevoia fizică, nu şi pe cea spirituală. După o zi de slujbă epuizantă este adevărat că firea îşi cere drepturile şi că nu este uşor să lupţi împotriva ei, dar nevoia noastră reală este înviorarea spirituală.

Valoarea rugăciunii este ilustrată în puterea pe care Isus o avea după ce se ruga. Există o strânsă legătură între rugăciunea dinainte şi puterea Sa pe care o vedem în acţiunile Sale. Să nu uităm că Isus Christos n-a fost numai Dumnezeu ci şi om, iar ca om El a avut nevoie să se roage ca să poată să împlinească voia lui Dumnezeu.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Făcând planuri

De Petru Beltechi, duminică, 15 noiembrie 2009

Faptele Apostolilor

Lucrarea lui Pavel în Efes s-a sfârşit brusc ca urmare a revoltei condusă de Dimitrie, un argintar care era supărat că unii dintre locuitorii Efesului s-au întors de la idolatria păgână, acceptând Evanghelia propovăduită de apostolul Pavel, şi că profiturile breslei argintarilor scădeau.

Ştim din text că Pavel se pregătea să plece. Pe de altă parte a şi fost forţat să plece din Efes. Pavel însă era deja obişnuit cu asta, pentru că aproape oriunde a fost, a fost forţat să părăsească locul respectiv.

În acest context, vă propun să învăţăm cum să ne facem planuri în vremuri tulburi.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Un veteran se destăinuie

De Lionel Mischie, duminică, 15 noiembrie 2009

Revendică victoria

Iosua se apropie de momentul morţii sale şi vrea să-i dea poporului ultimele îndemnuri şi avertizări. Versetul 11 din capitolul 23 ar trebui să ne vorbească nouă, tuturor creştinilor:

Vegheaţi, deci, cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru.

Domnul se ţine de cuvânt. Se ţine de cuvânt în împlinirea promisiunilor de binecuvântare, şi se ţine de cuvânt în împlinirea promisiunilor de pedepsire a celor ce vor ignora porunca sa de a trăi o viaţă separată.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Motivele ascultării active

De Mihai Czentye, vineri, 13 noiembrie 2009

Creştini de cinci stele

Supunerea faţă de poruncile şi principiile Cuvântului lui Dumnezeu poate fi o chestiune foarte dificilă, poate cea mai dificilă, pentru mulţi creştini. Unii simt că o ascultare totală, tot timpul şi de fiecare rânduială a Scripturilor, este nu doar imposibilă, ci şi nedorită. Desigur că nu spunem asta cu gura noastră, dar o simţim şi resimţim în lăuntrul nostru. De ce este aşa? Două sunt motivele principale: (1) Nu-L cunoaştem pe Dumnezeu cu adevărat; (2) Nu ne (re)cunoaştem pe noi aşa cum suntem cu adevărat. Aceste două motive fundamentale stau la baza supunerii sau nesupunerii noastre faţă de Dumnezeu. Al doilea motiv este uşor de atins dacă primul este atins. Deci, ascultă mesajul şi cunoaşte-L pe Dumnezeu aşa cum este El în adevăr!  Ascultă sau descarcă acest mesaj +