Mesaje predicate în septembrie 2009

În mijlocul păgânismului

De Petru Beltechi, duminică, 27 septembrie 2009

Faptele Apostolilor

Măreţia templelor din Atena, opulenţa şi alinierea idolilor pe străzi, nu l-au impresionat, ba dimpotrivă l-au întărâtat pe Pavel, deşi atenienii erau mândri şi le socoteau artă.

Era normal ca apostolul să fie întărâtat de păgânism? Eu cred că da, şi asta din cauza a ceea ce era apostolul din punct de vedere spiritual. Un om care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi, nu poate să aprecieze şi să se îmbrace în hainele păgânismului, nu poate închide ochii la atacul filozofiilor, artelor, religiei, pentru că ştie că tot ce se ascunde în spatele acestora, înseamnă negarea lui Dumnezeu şi a revelaţiei Sale.

Iată ce spunea filozoful francez Ernest Renan despre Pavel:

…evreul, mic şi urât a abuzat arta greacă, descriind statuile ca fiind idoli.

Cu toată faima lui Renan şi atitudinea sa faţă de evreul mic şi urât, cel care a avut dreptate a fost Pavel.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Cere instrucţiuni

De Lionel Mischie, duminică, 27 septembrie 2009

Revendică victoria

Bătăliile din viaţa noastră sunt bătălii de tip Ierihon, bătălii imposibile, sau bătălii de tip Ai, bătălii uşoare. E adevărat că cele mai multe sunt de tip Ai, şi la fel de adevărat şi trist este că de cele mai multe ori acţionăm exact cum a acţionat Iosua şi poporul, îndreptându-ne spre eşec sigur.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Frica transformatoare

De Mihai Czentye, vineri, 25 septembrie 2009

Creştini de cinci stele

Seria noastră pentru perioada toamnă-iarnă a acestui an se numeşte: Creştini de cinci stele, iar subtitlul ei este întrebarea: Cum să fii plăcut lui Dumnezeu? Pornind de la Deuteronom 10:12-13, vom descoperi care sunt cele cinci stele (citeşte trăsături) care ne fac plăcuţi în ochii Domnului. Prima stea este temerea de Domnul. În acest mesaj, accentul cade pe transformarea pe care adevărata frică de Dumnezeu o produce asupra minţii, asupra atitudinilor şi asupra slujirii noastre. Vă rog, nu vă înşelaţi! Nimeni care spune că se teme de Dumnezeu, că-L respectă, că-I arată cinste şi reverenţă, nu are cu adevărat acestea dacă nu există o transformare cauzată chiar de aceste atitudini ale inimii. Dacă ne temem de Dumnezeu nu vom gândi, nu vom simţi şi nu vom voi în mod păcătos. Psalmul 147:11a spune:

“Plăcerea Domnului este în cei care se tem de El…”

Şi nu uitaţi: frica de Dumnezeu este ceea ce El cere de la fiecare copil al Său. Da, este prima pretenţie a Domnului de la cei care spun că sunt fii ai Împărăţiei Sale.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Religie vs. evanghelie

De Petru Beltechi, duminică, 20 septembrie 2009

Faptele Apostolilor

Încercăm azi să înţelegem de ce religia nu este de acord cu Evanghelia propovăduită de Pavel. Practic, Evanghelia lui Christos este un mesaj total diferit de ceea ce propovăduiesc celelalte religii. Evanghelia este viaţa, moartea şi învierea lui Isus, iar respingerea mesajului Evangheliei aduce judecata lui Dumnezeu peste cei ce nu se supun. Acest mesaj exclusivist nu este suportat de religiile lumii.

…ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.(2 Tesaloniceni 1:8)

 
Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Pregăteşte-te să cucereşti

De Lionel Mischie, duminică, 20 septembrie 2009

Revendică victoria

Orice realizare pe care o avem necesită pregătire. Orice test, orice examen, orice teză sau lucrare necesită pregătire. Orice performanţă sportivă necesită pregătire. Orice meniu delicios necesită pregătire. Altfel ne aşteaptă eşecul sau mediocritatea.

Cunoaştem acest principiu. Şi atunci de ce neglijăm pregătirea noastră spirituală pentru bătăliile pe care le avem de dat în fiecare zi?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Necesitatea fricii

De Mihai Czentye, vineri, 18 septembrie 2009

Creştini de cinci stele

Orice creştin care doreşte să placă lui Dumnezeu trebuie să ştie că totul începe de la frica de Dumnezeu…

Şi acum, Israele, ce cere Domnul Dumnezeul tău de la tine, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău…” (Deuteronom 10:12)

Fiecare creştin, tânăr sau bătrân, trebuie să înţeleagă faptul că Stăpânul şi Suveranul său pretinde teamă faţă de El. Teama de Dumnezeu nu este ceva ce se capătă odată cu experienţa creştină, ci este temelia întregii experienţe creştine. Frica de Domnul nu este o calitate care se dobândeşte în timp, ci este rădăcina oricărei calităţi pe care o va dobândi creştinul vreodată.

Biblia ne învaţă foarte clar că frica de Domnul este primul lucru pretins de Dumnezeu, este începutul devenirii unei persoane plăcute lui Dumnezeu. Dacă vei asculta mesajul acesta vei învăţa despre felul de frică pe care-l pretinde Dumnezeu de la copiii Lui şi despre motivele PENTRU care AR trebui să-L reverăm pe Domnul într-o uimire copleşitoare.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Calea lui Balaam

De Petru Beltechi, joi, 17 septembrie 2009

Proverbe 14:12 ne spune:

Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.

O altă cale pe care merg mulţi astăzi este Calea lui Balaam:

După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit şi au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii.(2 Petru 2:15)

Astăzi vom descoperi mecanismele prin care Satan distruge indivizi şi biserici. Iată trei trăsături distincte ale căii lui Balaam: seducţia, perspectiva şi doctrina.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Politică vs. evanghelie

De Petru Beltechi, duminică, 13 septembrie 2009

Faptele Apostolilor

În acest nou capitol din Fapte vom vedea cum răspund oamenii la predicarea Cuvântului lui Dumnezeu în trei cetăţi diferite: Tesalonic, Bereea şi Atena.

Descoperim trei răspunsuri diferite în cele trei cetăţi, care nu erau departe una de alta şi aparţineau aceleaşi culturi elenistice. Vom fi surprinşi însă să descoperim acelaşi răspuns la Cuvântul lui Dumnezeu şi azi, în lumea modernă: reacţia politicului la Evanghelie în Tesalonic, reacţia religiei la Evanghelie în Bereea şi reacţia filozofiei la Evanghelie în Atena.

M-am întrebat de ce apostolul Pavel nu s-a folosit de influenţa pe care unii convertiţi din societatea bună din Tesalonic o puteau avea asupra politicului ca să mai poată rămâne în cetate. Veţi găsi răspuns la această întrebare cu o paralelă făcută în istoria baptiştilor din ţara noastră.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Fără să te uzi

De Lionel Mischie, duminică, 13 septembrie 2009

Revendică victoria

Ce spune necredinţa în faţa unei situaţii dificile? Dacă Dumnezeu eşuează eu trebuie să am un plan de rezervă! O, dar noi n-am crede niciodată că Dumnezeu ar putea eşua! Atunci de ce trăim ca şi cum ar putea?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Orgoliu sau onoare

De Petru Beltechi, duminică, 6 septembrie 2009

Faptele Apostolilor

Există momente în viaţa fiecăruia dintre noi când avem de luat o poziţie după anumite evenimente prin care am trecut. Fie o facem din orgoliu personal, fie din onoare, să apărăm pe cineva care nu se poate apăra în acel moment, sau să onorăm convingerile pe care le avem şi pentru care suntem gata să şi murim.

Vom vedea cu surprindere o reacţie a apostolului, care poate fi calificată de mulţi una de orgoliu personal. Aplecându-ne atent asupra Scripturilor şi comparând Scriptură cu Scriptură, învăţătură cu învăţătură, vom descoperi că apostolul n-a fost mânat de orgoliu personal. El apăra onoarea sau gloria Domnului Isus Cristos.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +