Mesaje predicate în iulie 2009

În furtunile vieţii

De Rocky Haroll, joi, 30 iulie 2009

Ce faci când furtunile vieţii vin asupra ta? Îl cunoşti pe Cel care poate să-ţi dea direcţie şi destinaţie în viaţă, pe Cel care poate porunci furtunilor din viaţa ta? Îl cunoşti pe Isus Cristos?

Siguranţa nu înseamnă absenţa furtunii ci prezenţa lui Cristos în mijlocul ei. Prefer să fiu în mijlocul furtunii cu Isus, decât în orice alt loc liniştit, fără Isus!

Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Rezolvarea unui conflict

De Petru Beltechi, duminică, 26 iulie 2009

Faptele Apostolilor

Cum au rezolvat apostolii conflictul dintre Evanghelia autentică şi cea falsă? Au apelat la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ei credeau în autoritatea finală a Scripturilor în toate lucrurile. Dar noi, azi, mai credem în autoritatea finală a Scripturilor? Ştiţi că de multe ori, după ce încercăm tot felul de soluţii omeneşti, după ce epuizăm totul, într-un târziu ne aducem aminte şi de autoritatea finală a Scripturilor şi apoi spunem că am făcut totul după Scripturi.

Totuşi, dacă citim paragraful care urmează deciziei luate în biserica din Ierusalim, vom descoperi un alt conflict, între Pavel şi Barnaba. Acest conflict nu s-a rezolvat şi a dus la separare.

Cum este posibil să rezolvi un conflict atât de important în biserică şi să nu poţi rezolva o dispută între doi oameni a lui Dumnezeu? Iată de ce astăzi mi-am intitulat mesajul: Cum se pot rezolva disputele? Se pot rezolva toate disputele?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Relaţia cu creştinul

De Mihai Czentye, duminică, 26 iulie 2009

Duhul Sfânt

Din momentul mântuirii, Duhul Sfânt locuieşte în cel pe care tot El l-a făcut copilul lui Dumnezeu. Venirea Sa pentru a locui în creştin este însoţită de o mulţime de beneficii, toate spre gloria lui Dumnezeu şi binele celui salvat. Iată de ce este important să înţelegem trăsăturile acestei locuiri şi să ne bucurăm de consecinţele ei. Mai mult, cunoaşterea adevărului biblic cu privire la locuirea Duhului Sfânt îl obligă pe copilul lui Dumnezeu să se păzească de păcatele îndreptate spre Duhul lui Cristos pentru a beneficia continuu de părtăşia Acestuia.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Iadul

De Petru Beltechi, duminică, 19 iulie 2009

Iadul este un subiect despre care oamenii nu vor să audă astăzi. De aceea este şi ocolit de predicatori, deşi Domnul Isus a vorbit mai mult despre iad decât despre rai. Constatarea mea este că tot mai mulţi oameni astăzi nu cred în existenţa iadului, cea ce demonstrează că sectele care nu cred în existenţa iadului şi cei ce cred teologia liberală şi modernistă şi-au făcut bine temele.

Dar în ciuda acestor realităţi neplăcute iadul este un loc real, îndeajuns de larg, populat, în care se suferă fizic, mental, spiritual. Aşa spune Biblia. Şi încă un amănunt: iadul este permanent, adică veşnic.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Credinţă sau fapte?

De Petru Beltechi, duminică, 19 iulie 2009

Faptele Apostolilor

Dacă până acum am întâlnit în cartea Faptelor opoziţie împotriva Evangheliei care venea din afară, prin iudaismul apostat şi opoziţie din partea culturii păgâne, vom vedea că opoziţia împotriva Evangheliei se ridică şi din sânul bisericii. De acum încolo Evanghelia este definită în termeni teologici, ca să nu lase locul unor interpretări greşite în sânul bisericii. După cum vedem în acest capitol 15 din Fapte, doctrina mântuirii a fost una din primele doctrine care trebuiau definite. De aceea Pavel şi Barnaba s-au dus la Ierusalim să definească termenii mântuirii cu liderii bisericii din Ierusalim din sânul căreia:

Câţiva oameni, veniţi din Iudea, învăţau pe fraţi şi ziceau: “Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi.”

Dacă suntem surprinşi de împotrivirea faţă de doctrina biblică a mântuirii, atunci s-ar putea să fim surprinşi şi de reacţia promptă a lui Pavel. Oare n-ar fi trebuit ca Pavel să fie mai tolerant? Nu era oare momentul pentru asta?

Categoric nu, pentru că era la mijloc Evanghelia, termenii mântuirii. Dacă ar fi tăcut acum, dacă ar fi fost toleranţi acum, ar fi fost lipsiţi de loialitate faţă de adevărul lui Dumnezeu, faţă de doctrina mântuirii şi libertatea spirituală a celor mântuiţi.

Doctrina mântuirii nu este negociabilă. Există probleme secundare în practicile noastre care pot fi diferite de la biserică la biserică, dar termenii şi condiţiile mântuirii nu pot să difere.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Persoană a Triunităţii

De Mihai Czentye, duminică, 19 iulie 2009

Duhul Sfânt

Domnul Iesus le spunea ucenicilor Lui de Duhul adevărului “pe care voi Îl cunoaşteţi” (Ioan 14:17). Această cunoaştere este foarte slabă, azi, în rândul copiilor lui Dumnezeu. Iată de ce este important să cunoaştem adevărul biblic despre Duhul Sfânt! Cel mai important adevăr pe care trebuie să-l ştim despre Duhul Sfânt este faptul că El este Dumnezeu şi că este o Persoană. Aceste adevăruri sunt vitale nu doar pentru a fi în stare să apărăm credinţa adevărată, ci şi pentru a şti cum să trăim deplin viaţa creştină.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Când vă adunaţi…

De Petru Beltechi, duminică, 12 iulie 2009

Cina Domnului este una din cele două ordonanţe, alături de botez, pe care Domnul Isus le-a poruncit apostolilor ca şi practică după înălţarea Sa la cer. Noi credem că ambele practici nu aduc mântuire şi nici har, dar au rolul să ne aducă aminte de persoana şi jerfa Domnului Isus pentru noi.

Pe de altă parte aceste două ordonanţe din Noul Testament au fost primele care au fost atacate de Satan şi foarte repede au fost deturnate devenind sacramente. Când aceste ordonanţe sau memoriale devin sacramente, prioritatea în mântuirea noastră nu o mai are persoana Domnului Isus Cristos şi jerfa Sa mântuitoare, ci ţinerea sacramentelor. Ce vom face? Vom rămâne strict la ce învaţă Scripturile despre Cina Domnului, sau ne vom lăsa influenţaţi de tradiţiile şi practicile diferitelor denominaţiuni?  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

El este bun!

De Dan Brooks, duminică, 12 iulie 2009

Chiar este Dumnezeu bun? Pentru a răspunde da, cu toată convingerea, chiar în mijlocul încercărilor, trebuie ca mai să-L “guşti” pe Dumnezeu, să îl “vezi” pe Dumnezeu aşa cum este, şi să te temi de bunătatea lui Dumnezeu.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Biserica emergentă

De Lionel Mischie, duminică, 12 iulie 2009

Făţărnicia mincinoşilor

Cum va rămâne biserica relevantă într-o lume postmodernă? Aceasta este întrebarea la care vrea să răspundă biserica şi mişcarea emergentă. Şi răspunde reinventând, redefinind complet creştinismul, astfel că până la urmă, ceea ce numesc ei creştinism, nu mai are nimic de a face cu ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat în Scripturi.

Care este scopul lor? Brian McLaren ne spune în cartea sa din 2008, “Regăsindu-ne calea: Întoarcerea la practicile străvechi” (Finding Our Way Again: The Return of the Ancient Practices):

Dar în timp, ceea ce ei resping îşi va găsi sau îşi va crea un loc sigur în afara graniţelor lor şi va deveni o resursă astfel încât mulţi, dacă nu chiar toţi nepoţii fundamentaliştilor de astăzi vor învăţa şi se vor depărta de bătăliile greşite ale înaintaşilor lor [creştinii biblicişti].

 
Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Nu fi răzvrătit!

De Dan Brooks, duminică, 5 iulie 2009

Ezechiel a fost un tânăr trimis de Dumnezeu la poporul Său răzvrătit pentru a-i transmite Cuvântul Său. Noi creştinii suntem trimişi de Dumnezeu la cei în mijlocul cărora trăim, pentru a le transmite Cuvăntul Său. Când nu facem acest lucru, indiferent de motiv, nu suntem decât nişte răzvrătiţi. Mesajul lui Dumnezeu pentru Ezechiel este valabil şi pentru noi:

Tu, însă, fiul omului, ascultă ce-ţi spun! Nu fi îndărătnic, ca această casă de îndărătnici! (Ezechiel 2:8)

  Ascultă sau descarcă acest mesaj +