Mesaje predicate în mai 2009

Filtrul credinţei

De Lionel Mischie, duminică, 31 mai 2009

Luna familiei – Tânărul

Un rege respins de Dumnezeu, un preot respins de Dumnezeu, 600 de oameni care nu fac nimic şi o împărăţie care se prăbuşeşte. Aceasta este situaţia Israelului în 1 Samuel 14:1-23. În mijlocul acestei situaţii dezastruoase există un tânăr de aproximativ 20 de ani care, folosind filtrul credinţei, poate să spună:

Hai să trecem la straja acestor necircumcişi; poate că Domnul va lucra pentru noi; pentru că pe Domnul nimic nu-L împiedică să salveze prin mulţi sau prin puţini.

Tinereţea este un dar de la Dumnezeu. Nu o irosi! Foloseşte-o pentru a face lucruri mari pentru Domnul!  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

De ce eşti fără putere?

De Petru Beltechi, duminică, 31 mai 2009

Aş vrea să folosim textul din 2 Împăraţi 6:1-6 ca şi aplicaţie la viaţa noastră. Vedem că ne lipseşte puterea de sus, puterea Duhului Sfânt. Tot mai multe biserici şi-au pierdut puterea de mărturie, identitatea, influenţa. Deşi avem mai multă tehnologie şi putem comunica adevărul Scripturilor mai eficient, sunt tot mai puţini oameni care sunt mântuiţi. Avem şcoli, universităţi creştine, dar nu avem plinătatea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că ne bazăm tot mai mult lucrarea pe ce putem noi face, pe inteligenţa, pe educaţie, pe resursele noastre şi Dumnezeu nu mai are loc de noi. Ce nu vrem noi să înţelegem este că, în această stare de fapt, noi nu mai suntem folositori lucrării lui Dumnezeu.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

De ce mă înşelaţi

De Lionel Mischie, duminică, 31 mai 2009

Hagai | Zaharia | Maleahi

În ultimul său discurs din Deuteronom, Moise îndeamnă poporul de 14 ori să îşi aducă aminte de lege. Maleahi încheie cartea sa, şi Dumnezeu încheie Vechiul Testament cu acelaşi îndemn. Poporul urma să aibă la dispoziţie 400 de ani în care, ascultând de acest îndemn să fie pregătiţi pentru venirea lui Mesia. Dar n-au fost pregătiţi. S-au mulţumit să fie religioşi, şi L-au respins.

Ne mulţumim noi să fim doar religioşi? Da, trăim în dispensaţia harului, dar asta nu ne îngăduie să nu-I dăm cinste lui Dumnezeu, să-L obosim cu ipocrizia noastră, sau să-L înşelăm prin modul în care ne administrăm posesiunile.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Învingător între învinşi

Cineva spunea că devotamentul este acel lucru care transformă promisiunea în realitate. Cât de adevărat este acest lucru! Succesul sau biruinţa, în orice domeniu, depinde de devotamentul sau consacrarea noastră. Trăind în lume, creştinul este rânduit să fie un învingător. Şi totuşi, aşa de mulţi creştini sunt doar jalnici învinşi. Ce le lipseşte? Promisiunea sau dorinţa sau decizia de-a fi învingători? Nu! Le lipseşte consacrarea care să facă din acea promisiunea sau dorinţă sau decizie, o realitate – realitatea de-a umbla clipă de clipă cu Dumnezeu, prin credinţă. O astfel de consacrare, care vine din inimă, care se aude şi se vede, care este rezultatul Cuvântului şi rugăciunii în viaţa creştinului, şi care este statornică… deci, o astfel de consacrare va fi însoţită de învingere, o învingere bazată pe credincioşia lui Dumnezeu. Încearcă acest fel de consacrare!  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Numele lui Dumnezeu

Iehova-Iire. Se găseşte într-un singur pasaj din Biblie. Geneza 22:1-19 înregistrează cea mai dificilă încercare din viaţa lui Avraam. Nu este prima dată când Dumnzeu îi cere lui Avraam să facă ceva dificil, dar pe departe este cel mai dificil lucru. Prin credinţa care s-a încrezut în Dumnezeu în cel mai dificil moment din viaţa sa, Avraam ne descoperă un alt nume al lui Dumnezeu, Iehova-Iire – Dumnezeul care poartă de grijă.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Întreaga îndatorire.

De Dan Sehested, duminică, 24 mai 2009

Luna familiei – Copilul

Care este întreaga îndatorire a omului? Ecleziastul 12:13 răspunde acestei întrebări: să se teamă de Dumnezeu şi să asculte de poruncile Lui. Dacă reformulăm, putem întreba: care este întreaga îndatorire a copilului? Teoretic răspunsul poate fi acelaşi dar un copil nu poate împlini acea poruncă asemenea unui adult. Deci ce le cere Dumnezeu copiilor? Răspunsul este un cuvânt şi acel cuvânt se găseşte în Efeseni 6:1.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Teologie simplă

De Petru Beltechi, duminică, 24 mai 2009

Pilda fiului risipitor

Predicarea practicată azi în lumea evanghelică, se bazează prea mult pe emoţii şi lipseşte temelia doctrinei. Când Isus a vrut să transmită ceva ascultătorilor săi, nu a lăsat pe dinafară doctrina. Oricine ascultă pilda fiului risipitor este cuprins de emoţii datorită dramatismului situaţiei, dar există şi adevăruri fundamentale despre Dumnezeu, despre om, despre pocăinţă. Domnul Isus, Cel ce a spus această pildă, a prezentat aceste adevăruri fundamentale într-o teologie simplă.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

De ce Mă obosiţi?

De Lionel Mischie, duminică, 24 mai 2009

Hagai | Zaharia | Maleahi

Există două lucruri care nu s-au schimbat de mii de ani. Inima desnădăjduit de rea a omului, şi Dumnezeu care este acelaşi din veşnicie în veşnicie.

„Pentru că Eu, Domnul, nu Mă schimb;

Problema este aceeaşi, soluţia este aceeaşi.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Credinţa învingătorului

De Mihai Czentye, vineri, 22 mai 2009

Învingător între învinşi

Tinerii creştini nu au nicio şansă în lupta cu lumea dacă se bazează pe priceperea, puterea sau experienţa lor. Singurul lucru care-i poate ajuta să biruiască, asemenea lui Daniel în Babilon, este credinţa lor sau încrederea lor în Dumnezeu. Dar ce fel de credinţă este aceasta? Este o credinţă superioară ispitelor şi dificultăţilor, este o credinţă care străluceşte tocmai când întunericul e mai adânc, este o credinţă care Îl slăveşte pe Dumnezeu pentru orice biruinţă sau realizare. Ai o astfel de credinţă? Dacă nu, vei fi înfrânt de lume. Dacă da, eşti un învingător între învinşi!  Ascultă sau descarcă acest mesaj +

Numele lui Dumnezeu

El Şadai. Dumnezeu i-a revelat acest nume lui Avram în Geneza 17, când îi spune din nou că îi va da un fiu. El Şadai, tradus de obicei ca „„„„„„„„„„„„Dumnezeul Atotputernic”, ne ajută să înţelegem faptul că El este tot ceea ce avem noi nevoie. El este suficient. Avându-L pe El Şadai ca Dumnezeu şi Mântuitor nu mai avem nevoie de nimic altceva. Dacă înţelegem caracterul lui Dumnezeu revelat de acest nume putem să ne odihnim în El.  Ascultă sau descarcă acest mesaj +