Articole scrise în februarie 2010

Două slujbe în biserică

De Dan Sehested, luni, 8 februarie 2010

Particularităţile baptiste
A

ceastă distinctivă a bisericilor baptiste este un subiect ce poate acoperi multe pagini. Pe lângă folosirea de bază a cuvintelor implicate şi descrierea celor două slujbe, există calificări pentru fiecare dintre ele şi există şi sistemul de guvernare al bisericii în care funcţionează cele două slujbe. Din motive practice, acest articol nu va aborda toate aceste aspecte în detaliu.

Să începem cu slujba de pastor. Există trei cuvinte folosite pentru a descrie această slujbă. Primul cuvânt este „episcopos”. El descrie activitatea unui om care supraveghează un grup de lucrători. Este folosit în Fapte 20:28; Tit 1:7; 1 Petru 2:25; Filipeni 1:1 şi 1 Timotei 3:2.

Următorul cuvânt folosit de Duhul Sfânt pentru a descrie slujba de pastor este „presbuteros” sau „bătrân”. El descrie un om care conduce peste alţii asemenea unui preşedinte. Conţine şi ideea conducerii activităţii unui grup de oameni. Se găseşte în 1 Timotei 5:17; Fapte 11:30; Fapte 20:17-20; Tit 1:5-7; 1 Petru 5:1-4.

Al treilea cuvânt este „poimen”. Se găseşte doar o singură dată în Noul Testament şi îl identifică pe pastor în calitate de păstor al turmei (Fapte 20:28). O altă formă a acestui cuvânt este „poimnion” care însemnă „turmă”. Verbul este „poimaino” care înseamnă „a hrăni”.

Se pune următoarea întrebare – aceste trei cuvinte se referă la trei slujbe diferite sau doar la o singură slujbă? Fiind atenţi la context şi la folosirea cuvintelor este uşor de răspuns la această întrebare. Când Pavel le-a predicat, în Milet, bătrânilor din Efes (Fapte 20:17-28), a folosit toate cele trei cuvinte. El i-a numit pe bărbaţii din Efes prezbiteri (v. 17), le-a spus că Duhul Sfânt i-a pus episcopi (supraveghetori) peste biserică (v. 28), şi le-a poruncit să hrănească turma. (v. 28). Mai mult, în Tit 1:5-7, Pavel foloseşte cuvintele „prezbiter” şi „episcop” în mod interschimbabil. Tit trebuia să aşeze „prezbiteri în fiecare cetate” (v. 5). Apoi îi numeşte pe prezbiteri „episcopi” (v. 7). Petru foloseşte toate cele trei cuvinte ca să descrie aceeaşi slujbă în 1 Petru 5:1, 2. Îi numeşte prezbiteri (v. 1), le spune să păstorească turma lui Dumnezeu (v. 2), şi să supravegheze biserica (v. 2). Mai mult +