Particularităţile baptiste

—21 aprilie 2009


de Dan Sehested

Î

n august 2008, un membru al Adunării Baptiste Independente din Beiuş a participat la o nuntă din regiunea Bihor. La acea nuntă era prezent şi un pastor binecunoscut dintr-o biserică din Uniunea Baptistă. În conversaţia cu membrul amintit, pastorul baptist din Uniune a făcut următorul comentariu:

Adevăraţii baptişti au fost întotdeauna independenţi.

Comentariul său arată o cunoaştere a istoriei pe care mulţi fie nu o ştiu, fie aleg să o ignore. Acest frate a mai făcut o deosebire pe care multora le place s-o nege, şi anume că există unii care se autointitulează baptişti, dar de fapt nu sunt baptişti adevăraţi.

Ce este un baptist? Cum recunoşti unul, dacă-l vezi?  Acest articol, şi altele care-i vor urma, se vor referi la aceste întrebări. Este important să ştim cine suntem şi ce credem. Este vital să ştim că ceea ce credem este, de fapt, ceea ce ne învaţă Biblia.

Expresia „particularităţile baptiste” este un termen folosit pentru a descrie alţi opt termeni care rezumă caracteristicile identificatoare ale unei adevărate biserici baptiste. Sunt multe alte doctrine şi practici care se cer pentru ca o biserică să fie o părtăşie de credincioşi ascultători, care să-i placă Domnului. Am putea să ne referim la multe chestiuni aici, dar dorinţa noastră este să arătăm câteva semne distinctive ale unei biserici baptiste adevărate.

Este important să menţionăm aici că nu există aşa-numita „Biserică Baptistă”. Noi nu avem nicio autoritate conducătoare centrală care să-şi extindă autoritatea peste congregaţiile locale. Nu există un crez comun cu care fiecare adunare locală să fie de acord înainte de a fi considerată o biserică baptistă. Cu toate acestea, există anumite credinţe şi practici care sunt învăţate de Scripturi şi la care baptiştii aderă, care ne diferenţiază de alte grupări evanghelice. Totuşi, printre cele opt particularităţi, nu veţi găsi niciuna care să înveţe că numai baptiştii sunt cei cu adevărat mântuiţi sau că numai baptiştii sunt adevărata „Mireasă a lui Cristos”, excluzându-i astfel pe alţii care predică Evanghelia în adevăr. Dincolo de aceasta, noi avem convingerea fermă că următoarele articole descriu o părtăşie de credincioşi a căror credinţă şi practică este cea mai apropiată de ceea ce Iesus doreşte să fie o biserică locală. Noi credem cu adevărat că urmăm Biblia cu mai mare acurateţe decât cei care deviază de la aceste învăţături ale Noului Testament. Aceste caracteristici nu sunt rezultatul gândirii moderne, ci mai degrabă ceea ce adevăraţii baptişti au crezut de-a lungul secolelor, iar în unele cazuri şi-au dat şi viaţa pentru acestea.

Deşi le numim „particularităţi baptiste”, în realitate, acestea sunt „particularităţile nou-testamentare ale bisericii locale”. Aceste convingeri sunt înrădăcinate în Noul Testament. Adevăratele biserici nou-testamentare au păstrat aceste distinctive încă din zilele apostolului Paul, indiferent de numele pe care l-au folosit pentru a se identifica. Din punct de vedere istoric, baptiştii au îmbrăţişat aceste particularităţi şi astfel ele au ajuns cunoscute ca particularităţi baptiste.

Cele opt particularităţi sunt enumerate într-o ordine în care, în limba engleză, prima literă a fiecărei expresii să formeze cuvântul „Baptists”, adică „baptişti” (la plural). În traducerea în limba română nu se poate respecta perfect acest aspect, dar dacă îngăduiţi puţină amestecare a limbilor şi o schimbare a ordinii cuvintelor, puteţi memora cu uşurinţă cele opt particularităţi prin asocierea lor cu fiecare literă din cuvântul englezesc „Baptists”.

Iată acrostihul particularităţilor baptiste:
B – Autoritatea biblică (Biblical Authority)
A – Autonomia bisericii locale (Autonomy of the local church)
P – Preoţia credinciosului (Priesthood of the believer)
T – Două ordonanţe – botezul şi Cina Domnului (Two ordinances – baptism and the Lord’s Supper)
I – Libertatea sufletească individuală (Individual soul liberty)
S – Membralitatea celor mântuiţi în biserică (Saved church membership)
T – Două slujbe (funcţii) în biserică – pastor şi diaconi (Two offices in the church – Pastor and Deacons)
S – Separarea dintre biserică şi stat (Separation of church and state)

Fiecare dintre aceste afirmaţii va fi explicată în articolele care vor urma.

Următorul articol – Autoritatea biblică – va fi publicat marţi, 28 aprilie (n. r.).

Exprimă-ţi părerea completând următorul formular:

Care este a patra lună din an?